Ratuj Głuszca
grantowiec

Skórka granatowca właściwego (Punica granatum) okazuje się dobrym czynnikiem redukującym w reakcji uzyskiwania srebrnych nanocząstek (AgNPs). Dotąd była wyrzucana jako odpad po produkcji bogatego w przeciwutleniacze soku.

Botanik Naheed Ahmad z Uniwersytetu w Patnie i fizyk Seema Sharma z AN College w Patnie twierdzą, że ich metoda to bardziej przyjazne dla środowiska podejście. Oznacza rezygnację z „chemicznych” czynników redukujących i przemysłowych rozpuszczalników, poza tym eliminuje konieczność podgrzewania mieszaniny reakcyjnej (wszystko przebiega w temperaturze otoczenia).

Indyjscy naukowcy podejrzewają, że obecne w biomasie granatowca kofaktory, związki potrzebne enzymom do katalizowania reakcji chemicznej, zastępują tradycyjne reagenty w procesie pozyskiwania nanocząstek z azotanu srebra. Na łamach International Journal of Nanoparticles autorzy dywagują, że biosyntetyczne produkty albo zredukowane kofaktory odgrywają ważną rolę w redukcji odpowiednich soli do AgNPs.

By przyjrzeć się m.in. morfologii nanocząstek uzyskiwanych dzięki ekstraktowi ze skórki, ekipa posłużyła się kilkoma metodami: spektroskopią UV-VIS, selektywną dyfrakcją elektronów, dyfrakcją promieni rentgenowskich oraz spektroskopią fourierowską. Poza tym cząstki obserwowano pod elektronowym mikroskopem transmisyjnym. Dzięki temu ustalono, że były one wysoce stabilne i miały średnicę 5 ± 1,5 nm.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.