Ratuj Głuszca
czas

To, jak ludzie doświadczają czasu, może zależeć od postrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

Dr Marc Buehner z Uniwersytetu w Cardiff poprosił ochotników, by przewidzieli, kiedy wystąpi błysk świetlny. W jednej części studium przed docelowym mignięciem pojawiał się dodatkowy sygnał. W pozostałych dwóch częściach eksperymentu błysk następował po naciśnięciu odpowiedniego guzika przez badanego lub maszynę.

Okazało się, że wg osób z pierwszej grupy, błysk miał wystąpić później niż wg członków grup 2. i 3., chociaż we wszystkich przypadkach interwały były dokładnie takie same. Związek przyczynowo-skutkowy, który wytworzył się w umyśle ochotników, zmienił percepcję i planowanie motoryczne, przez co czas upływający między powodem – naciśnięciem guzika własnoręcznie lub przez maszynę – a błyśnięciem wydawał się krótszy.

Postrzeganie podlega systematycznym zniekształceniom zależnym od jednostkowych przekonań odnośnie do przyczynowości. Jeśli ludzie wierzą, że oni lub ktoś inny ma na coś wpływ, czas wydaje się płynąć szybciej. Dla odmiany, przy braku przyczynowości, sama wiedza o tym, że coś się wydarza, nie zmienia percepcji czasu.

Buehner uważa, że wyniki jego badań przydadzą się m.in. projektantom interfejsów.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.