Ratuj Głuszca
kryminał

FBI i Departament Sprawiedliwości ogłosiły, że ponownie zbadają dowody w ponad 10 000 spraw kryminalnych, sięgających nawet roku 1985. Specjaliści przyjrzą się tym sprawom, gdzie o skazaniu zdecydowały dowody uzyskane za pomocą technik badania włókien i włosów, które obecnie uznano za niespełniające kryteriów naukowej rzetelności.

Decyzja DoJ to wynik wcześniejszych śledztw, podczas których podważono wiele ze stosowanych technik. Okazało się na przykład, że wykonywane przed laty analizy broni i pocisków były na tyle niedoskonałe, że na ich podstawie można było uznać, iż niewinna osoba znajdowała się na miejscu przestępstwa i trzymała narzędzie zbrodni.

W 2009 roku amerykańska Narodowa Akademia Nauk opublikowała raport, w którym stwierdzono, że z wyjątkiem analizy jądrowego DNA w przypadku żadnej techniki kryminalistycznej nie udowodniono bezsprzecznie, iż jest ona w sposób stały i z wysokim stopniem pewności wykazać związek pomiędzy dowodem, a konkretną osobą.

W rzeczywistości jednak nawet analiza DNA nie jest metodą całkowicie pewną. Paul Cates z organizacji Innocence Project mówi, że powtórna analiza DNA pozwoliło oczyścić z zarzutów 292 osoby. W połowie tych przypadków były problemy z technikami kryminalistycznymi – stwierdził.

Cates popiera postulat Narodowej Akademii Nauk, która wezwała do powołania ogólnokrajowej rady, mającej za zadanie ustanowienie standardów dla technik kryminalistycznych.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.