Ratuj Głuszca
tabliczki

Ludzie posługują się obecnie tysiącami języków, jednak niewykluczone, że wszystkie one pochodzą od jednego wspólnego przodka. Najnowsze badania na polu lingwistyki komparatywnej wskazują, że praźródłem wszystkich lub prawie wszystkich współczesnych języków może być wspólny język.

Naukowcy zwracają uwagę, że przed mniej więcej 50 000 lat ludzkość nagle dokonała pewnego skoku w sposobie zachowania. Pojawiły się bardziej zaawansowane narzędzia, rysunki naskalne, rzeźby. Zachowanie ówczesnego człowieka zaczęło przypominać nasze zachowania. Niewykluczone, że skok ten związany jest z pojawieniem się języka. Jeśli tak się rzeczywiście stało, to ówcześni ludzie, biorąc pod uwagę niewielką ich liczbę, mogli posługiwać się jedną, wspólną mową. Dotychczas jednak nikt nie próbował zbadać, jak mógł wyglądać ten pierwszy język ludzkości.

Zadania tego podjęli się fizyk Murray Gell-Mann i antropolog Merritt Ruhlen.

Gell-Mann to laureat Nagrody Nobla, którą otrzymał za badania nad cząstkami elementarnymi. Uczony zawsze, obok fizyki, pasjonował się też lingwistyką. Teraz ponad osiemdziesięcioletni emeryt postanowił bardziej zaangażować się w drugie ze swoich zainteresowań.

Uczeni pracują nad stworzeniem drzewa języków, które doprowadziłoby ich do wspólnego przodka ludzkiej mowy. Dotychczas zrekonstruowali 220 węzłów w 8 różnych gałęziach oraz 22 pod- i podpodgałęziach. Węzły reprezentują języki. Ich praca polega na umieszczeniu na drzewie współczesnych języków i wykazaniu, z jakich starszych języków się one wywodzą. Gell-Mann i Ruhlen mają nadzieję, że w ten sposób dotrą do najstarszego z języków.

Obaj naukowcy już w tej chwili uważają, że pierwszy z języków miał strukturę SOV czyli podmiot-dopełnienie-orzeczenie.

Trzeba tutaj podkreślić, że ich prace są czysto teoretyczne oraz że nie wszyscy lingwiści zgodzą się z tym, iż w ten sposób uda się dowiedzieć czegokolwiek o najstarszych językach ludzkości.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.