Ratuj Głuszca
szkolenie

Młode żarłacze cytrynowe (Negaprion brevirostris) uczą się nowych umiejętności od bardziej doświadczonych osobników. Biolodzy z Macquarie University uważają, że udało im się dowieść, że stereotyp bezmózgiego i prowadzącego samotniczy tryb życia zwierzęcia jest dla rekinów bardzo krzywdzący.

Pracując w Bimini Biological Field Station, akademicy umieścili w zagrodzie 18 młodych żarłaczy cytrynowych. Niektóre z nich przeszły prosty trening. Jeśli rekin wpłynął do określonej części okólnika, po przeciwległej jego stronie pokazywał się cel. Gdy się go dotknęło, pojawiała się nagroda – smaczna ryba.

W kolejnej fazie eksperymentu nieszkolone N. brevirostris łączono w pary albo z równie niedoświadczonym, albo z trenowanym zwierzęciem. Zadanie nieco ułatwiano, pokazując rybę, gdy tylko rekin wpłynął do strefy znacznikowej. Porównując osiągane rezultaty, Australijczycy zauważyli, że żarłacze pracujące ze szkolonymi partnerami kończyły zadanie szybciej i z większymi sukcesami.

Studium jako pierwsze zademonstrowało istnienie uczenia społecznego u ryb chrzęstnoszkieletowych.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.