Ratuj Głuszca
insulina

Na dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego zaprezentowano zachęcające wyniki testów zaawansowanej sztucznej trzustki pierwszej generacji. System zwany Minimalizerem Hipo-Hiperglikemii (HHM) jest w stanie przewidzieć wzrosty i spadki poziomu glukozy we krwi i w związku z tym zwiększyć i/lub obniżyć dostawy insuliny.

HHM składa się z podskórnej pompy insulinowej, glukometru oraz oprogramowania do przewidywania zmian w glikemii. W studium firm Animas Corporation i JDRF wzięło udział 13 ochotników z cukrzycą typu 1. Badanie było nierandomizowane (nie uwzględniono grupy kontrolnej). U każdej osoby działaniu HHM przyglądano się mniej więcej przez dobę. Algorytm predykcyjny z modułem bezpieczeństwa zainstalowano na laptopie. By dobrze ocenić system, manipulowano zmiennymi pokarmowymi oraz poziomem insuliny.

Naukowcy zamierzali ocenić różne zagadnienia, w tym 1) zdolność algorytmu do przewidywania wzrostów i spadków stężenia glukozy powyżej lub poniżej zadanych progów oraz regulowania pompy, by, odpowiednio, zwiększała, zmniejszała czy zawieszała podawanie insuliny, a także 2) zdolność algorytmu do utrzymywania poziomu cukru w wyznaczonym zakresie (wyniki stanowią wskazówkę dla dalszych kierunków rozwoju HHM).

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.