Ratuj Głuszca
oliwy

Naukowcy z Helsińskiego Instytutu Technologii Komputerowych (HIIT) oraz Instytutu Informatyki Maxa Plancka opracowali wibrującą rękawicę, która prowadzi dłoń użytkownika w kierunku obiektu zainteresowania. Dzięki temu wyszukiwanie czegoś w złożonych scenach wzrokowych, np. w bibliotekach czy na półkach w supermarkecie, staje się niemal 3-krotnie szybsze.

Gdy zebrane w jednym miejscu przedmioty są do siebie podobne, ludzka zdolność rozpoznawania wzorca ulega redukcji do serii pojedynczych porównań. By usprawnić wykonanie tego typu zadań, w fińsko-niemieckim prototypie wykorzystano śledzenie ruchów rąk za pomocą komputerowego systemu wizyjnego. Wynalazcy pomyśleli również, oczywiście, o sprzężeniu zwrotnym w postaci drgań. W trójwymiarowej przestrzeni nakierowują one dłoń na zdefiniowany na początku cel.

Wspominając o korzyściach związanych z zastosowaniem wskazówek dotykowych, Ville Lehtinen z HIIT tłumaczy, że użytkownik może je łatwo zinterpretować w odniesieniu do aktualnego pola widzenia, gdzie zachodzi szukanie. Generuje to bardzo intuicyjne doświadczenie, jakby ręka była przyciągana przez cel.

Urządzenie złożono z dostępnych w handlu elementów, np. siłowników wibracyjnych, rękawicy i czujnika z Microsoftowego Kinekta. Wynalazcy opisali dynamiczny algorytm sterujący, który wylicza skuteczne wzorce ruchów, bazując na położeniu i odległości celu.

Wynalazcy widzą wiele zastosowań dla swojej rękawicy. Dywagują, że ułatwiłaby ona pracę osobom zatrudnionym w magazynach. Piesi mogliby zaś sprawniej nawigować w tłumie.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.