Ratuj Głuszca
cukier

Nawet krótki okres umiarkowanego lub poważnego niedożywienia w dzieciństwie lub w czasie dorastania zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. w dorosłości.

W studium zespołu dr Annet F.M. van Abeelen z Universitair Medisch Centrum Utrecht uwzględniono 7837 kobiet z European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition, które mając od 0 do 21 lat, w zimie 1944/45 były narażone na głód. Tzw. Hongerwinter dotyczyła przede wszystkim gęściej zaludnionych obszarów zachodnich Holandii.

Ryzyko cukrzycy typu 2. wzrastało proporcjonalnie do natężenia głodu (pod uwagę brano, oczywiście, subiektywną jego ocenę). W porównaniu do kobiet, które nie cierpiały głodu, u badanych z umiarkowanym niedożywieniem skorygowany do wieku współczynnik ryzyka cukrzycy typu 2. wynosił 1,36, podczas gdy u pań z poważnym niedożywieniem już 1,64. Związek utrzymywał się po uwzględnieniu innych czynników, które mogły wpłynąć na wyniki, w tym wieku w czasie fali głodu, palenia i wykształcenia.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.