Ratuj Głuszca
nasa

Nowoczesna technika jest uzależniona od metali ziem rzadkich, takich jak np. iterb, cer czy lantan. To właśnie dzięki nim możemy korzystać z telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych czy Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Pierwiastki te, wbrew swojej nazwie, wcale nie są rzadkie. Występują na Ziemi dość powszechnie. Na przykład według szacunków Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych na terenie USA znajduje się wystarczająca ich ilość, żeby zaspokoić światowe potrzeby na kilka dziesięcioleci. Jednak w chwili obecnej świat jest uzależniony od Chin, które dostarczają na rynek 96% tych metali. Około połowy chińskiego wydobycia pochodzi z kopalni Bayan Obo. NASA udostępniła właśnie dwa zdjęcia tej kopalni, wykonane w roku 2001 i 2006 przez satelity Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) i Terra. Można na nich zaobserwować zmiany zachodzące w okolicy kopalni.

Kolory na zdjęciach nie odpowiadają rzeczywistości. Kolor czerwony to wyższa roślinność, jasnobrązowy to trawa, skały są czarne, natomiast woda zielona.

Intensywne wydobycie wiąże się z olbrzymim zanieczyszczeniem środowiska. Chińskie Towarzystwo Pierwiastków Ziem Rzadkich informuje, że wydobycie każdej tony metali oznacza emisję od 9600 do 12 000 metrów sześciennych gazu odpadowego, zawierającego m.in. kurz, kwas wodorofluorowy, dwutlenek siarki i kwas siarkowy. Jakby tego było mało produktem ubocznym jest też około 75 metrów sześciennych zakwaszonej wody i około tona odpadów radioaktywnych. Nic zatem dziwnego, że kraje Zachodu nie spieszą się z rozpoczęciem tak zanieczyszczającej środowisko produkcji. Warto przypomnieć, że amerykańska kopalnia Mountain Pass, która przed kilkunastu laty była największym na świecie miejscem wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, wstrzymała produkcję w 1998 roku po serii wycieków wody zanieczyszczonej chemikaliami. Ostatecznie zamknięto ją w 2004 roku, gdy na rynku pojawiły się tanie metale z Chin.

Obecnie Mountain Pass wznawia produkcję, a rozpoczęcie wydobycia zapowiada też Australia.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.