Ratuj Głuszca
stopa kosci

W regionie Afar w Etiopii odkryto szczątki stopy hominida sprzed 3,4 mln lat. Nie należały one do przedstawiciela gatunku Australopithecus afarensis. Oznacza to, że w okresie między 3 a 4 mln lat temu występowało co najmniej dwóch wczesnych przodków człowieka, którzy poruszali się w różny sposób.

Część stopy znaleziono w lutym 2009 r. w rejonie nazywanym przez miejscowych Burtele. [...] Stopa z Burtele pokazuje, że 3,4 mln lat temu, gdy gatunek słynnej Lucy poruszał się w pozycji wyprostowanej na dwóch nogach, w tym samym rejonie Etiopii „kręcił się” też inny hominid. Gatunek Lucy koegzystował z bliskimi krewnymi, którzy, jak ardipiteki, sprawniej poruszali się po drzewach [...] – opowiada dr Yohannes Haile-Selassie, kurator działu antropologii fizycznej z The Cleveland Museum of Natural History.

Paluch stopy A. afarensis był ułożony równolegle do pozostałych 4 palców, natomiast w stopie z Burtele był on przeciwstawny, jak u wcześniejszego Ardipithecus ramidus.

Odkrycie było dość szokujące. Fosylia reprezentują kości, których nigdy nie widzieliśmy. Podczas gdy chwytny paluch mógł się poruszać na boki, nie było rozszerzenia w górnej części stawu, które umożliwiałoby zakres ruchów koniecznych do odpychania się od podłoża w czasie chodu dwunożnego. Na ziemi właściciel stopy z Burtele musiał się więc poruszać nieco niezdarnie – wyjaśnia dr Bruce Latimer z Case Western Reserve University.

Ze względu na brak zębów czy elementów czaszki, stopy nie przypisano dotąd do żadnego gatunku. Stopę z Burtele znaleziono pod warstwą piaskowca. Datowanie za pomocą fuzji laserowej argon-argon ujawniło, że skamieniałość ma mniej niż 3,46 mln lat. Pobliskie skamieniałości ryb, krokodyli i żółwi, a także fizyczne i chemiczne cechy osadów pokazują, że środowisko miało charakter mozaiki: sieć kanałów rzecznych przylegała tu do terenów porośniętych drzewami i krzakami – wyjaśnia dr Beverly Saylor z Case Western Reserve University.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.