Ratuj Głuszca
lastropikalny

Dzięki podglądaniu natury naukowcom udało się opisać materiał, który charakteryzuje się tak dobrą pływalnością, iż jest w stanie unieść na wodzie przedmiot 1000-krotnie cięższy od siebie samego.

Podczas 243. Narodowego Spotkania i Wystawy Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego odbyło się sympozjum na temat biomimetyki. Uczestnicy opisywali swoje badania, w których naśladują dzieła Matki Natury.

Doktor Olli Ikkala z Uniwersytetu Technicznego w Helsinkach mówiło o materiale wykonanym z aerożelu stworzonego z nanowłókien celulozy. Tradycyjnie celuloza wykorzystywana jest do produkcji papieru i tekstyliów. Nowoczesna technologia pozwala jednak na przetwarzanie celulozy w nanocelulozę, co otwiera nowe pola zastosowań dla tego materiału. Nanoceluloza zawiera włókienka o średnicy 50 000 razy mniejszej niż kropka na końcu tego zdania.

Ikkala zauważa, że celuloza to najobficiej występujący polimer na Ziemi. Jest materiałem odnawialnym, a dzięki rozwojowi nauki może go używać na wiele różnych sposobów. Uczony nie wyklucza, że z celulozy można będzie tworzyć materiały o właściwościach podobnych do metali. Ludzkość wiele by zyskała przestawiając się na materiały, których wyprodukowanie nie wymaga użycia ropy naftowej. Wykorzystanie celulozy z drzew nie wpływa na ceny żywności, jak to ma miejsce w przypadku celulozy z kukurydzy i innych zbóż – stwierdza Ikkala.

Opracowany przez Ikkalę i jego zespół celulozowy aerożel nie tylko charakteryzuje się świetną pływalnością. Jest też niezwykle lekki i może absorbować olbrzymie ilości substancji oleistych, pozwalając na stworzenie systemów do oczyszczania wody np. po wyciekach ropy naftowej. Taki materiał mógłby unosić się na powierzchni absorbując ropę, a następnie jego kawałki byłyby zbierane.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.