Ratuj Głuszca
gallileo

Europejska inicjatywa budowy globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, w realizacji którego uczestniczy m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN, wkracza w ostatni etap realizacji. 20 października 2011 roku na orbicie zostaną umieszczone dwa pierwsze operacyjne satelity, których docelowo na orbicie ma być trzydzieści. Szacuje się, że nowy system nawigacji satelitarnej ma przynieść gospodarce europejskiej ok. 60 mld euro.

Zastosowania europejskiego systemu nawigacji będą obejmowały wszystkie dziedziny życia i sektory gospodarki. Galileo pozwoli na rozwój wielu usług w dziedzinie pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu. Przyczyni się do rozwoju i sprawniejszego działania wielu sfer działalności w Europie, takich jak transport czy operacje ratunkowe. Poza usługami skierowanymi bezpośrednio do użytkowników sektora publicznego, oferta Galileo będzie kierowana również do sektora komercyjnego, w tym dla użytkowników profesjonalnych, wymagających wyjątkowej dokładności, wiarygodności i niezawodności.

Ostatni etap budowy systemu jest finansowany przez Unię Europejską, a wykonywany i nadzorowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Polska, w ramach działalności Centrum Badań Kosmicznych PAN, uczestniczyła w definiowaniu skali czasu systemu Galileo oraz prowadzi stacje (znajdujące się na terenie warszawskiego instytutu) monitorujące system EGNOS oraz Galileo.

Galileo uniezależni Europę w zakresie technologii, która ma istotne znaczenie w gospodarce, szczególnie w tak podstawowych jej dziedzinach jak sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

- usługa publiczna o regulowanym dostępie, wykorzystywana wyłącznie przez administrację państwową i wspólnotową, będzie spełniała wymagania szczególnej odporności na zakłócenia, dokładności i wiarygodności danych.

- usługa poszukiwawczo‐ratownicza, ma na celu odbieranie sygnałów wzywania pomocy, lokalizowanie miejsc ich nadawania i inicjowanie akcji ratunkowych.

- usługa związana z bezpieczeństwem życia, będzie obejmowała dodatkowy sygnał potwierdzający wiarygodność danych, który ma kluczowe znaczenie np. w transporcie lotniczym.

- usługa komercyjna, dostępna odpłatnie, przeznaczona do zastosowań biznesowych wymagających wyjątkowej dokładności, wiarygodności i niezawodności (dokładność współrzędnych horyzontalnych poniżej 1 m).

Prekursorem programu Galileo jest działający operacyjnie od 2009 r. europejski system wspomagania satelitarnego EGNOS, który pozwala na osiągnięcie lepszej dokładności pozycji dostarczanej przez GPS na terenie Europy. Na początku marca 2011 r. Komisja Europejska uruchomiła w ramach EGNOS usługę bezpieczeństwa („Safety‐of‐Life”) dla lotnictwa. W grudniu 2005 r. został umieszczony na orbicie satelita testowy systemu GIOVE‐A, w kwietniu 2008 r. dołączył do niego satelita GIOVE‐B. Satelity z powodzeniem testowały sygnał na przydzielonych systemowi częstotliwościach radiowych oraz sprawdziły działanie zegarów atomowych i charakterystyki orbit.

Polska w ramach działalności Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczyła w definiowaniu i realizacji skali czasu systemu Galileo, na terenie CBK PAN znajdują się także stacje
monitorujące system EGNOS oraz Galileo. Ostatni etap budowy systemu jest finansowany przez Unię Europejską i, na mocy umowy z Komisją Europejską, jest wykonywany i nadzorowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Wystrzelenie pierwszych dwóch operacyjnych satelitów Galileo 20 października 2011 r. zainicjuje końcowy etap budowy systemu. Umieszczenie na orbitach kolejnych satelitów
pozwoli na uruchomienie pierwszych trzech usług już w 2014 r. System będzie w pełni operacyjny (30 satelitów na orbicie) około roku 2019.

Opr. MZ

Autor wpisu: pw

Komentarze wyłączone.