Ratuj Głuszca
tablica

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej zaakceptowała propozycje dotyczące nazw 114. i 116. elementu tablicy okresowej. Nazwy zaproponowały Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) oraz Instytut Badań Atomowych z Dubnej. To właśnie te instytucje, podczas wspólnego projektu, dokonały odkrycia.

Pierwiastek 114. będzie nosił nazwę flerowium (Fl), a 116. – livermorium (Lv).

Nazwa flerowium została wybrana na cześć Laboratorium Flerowa, w którym zsyntetyzowano oba pierwiastki. Gieorgij Flerow (1913-1990) był wybitnym fizykiem, odkrywcą samorzutnego rozszczepienia uranu oraz pionierem fizyki ciężkich jonów.

Z kolei livermorium wybrano na cześć Lawrence Livermore National Laboratory oraz miasta Livermore. To uczeni z tego laboratorium współpracowali z Rosjanami w Dubnej, gdy dokonano odkrycia kilku superciężkich pierwiastków.

Współpraca pomiędzy rosyjskim a amerykańskim ośrodkiem badawczym rozpoczęła się w 1989 roku z inicjatywy Flerowa i Kena Huleta (1926-2010).

Przed 10 laty międzynarodowy zespół zsyntetyzował oba nazwane właśnie pierwiastki.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarzy: 2 w artykule: ”Flerowium i livermorium – nowe nazwy na tablicy Mendelejewa”

  1. NBA2K16 pisze:

    NBA2K16…

    thank so considerablya lot for your web site it aids a great deal…

  2. counterstrike pisze:

    counterstrike…

    You’ve gotten remarkable thing at this point…