Ratuj Głuszca
ziemia

Ziemia gości mniej życia, niż sądziliśmy. Najnowsze analizy wykazały, że żywej biomasy jest o 10-45 procent mniej, niż wskazywały na to wcześniejsze szacunki.

Nowe wyliczenia ukazały się na łamach PNAS.

Według wcześniejszych ustaleń w organizmach żywych na Ziemi znajduje się bilion ton węgla, z czego około 30% jest zawartych w jednokomórkowcach żyjących na dnie oceanów, a około 55% w roślinach lądowych.

Mniej więcej połowa oceanów jest niezwykle uboga w składniki odżywcze. Od 10 lat podejrzewałem, że biomasa na dnie morskim została przeszacowana – mówi doktor Jens Kallmeyer, jeden z autorów badań.

Dane wykorzystane podczas poprzednich szacunków zostały pobrane z kilkudziesięciu bogatych w życie lokalizacji.

Teraz Kallmeyer oraz jego współpracownicy z Uniwersytetu w Poczdamie oraz University of Rhode Islands pobrali i zbadali rdzenie z obszarów oddalonych od wybrzeży. Sześcioletnie badania wykazały, że na obszarach ubogich w życie ilość biomasy może być nawet 100 000 razy mniejsza niż na obszarach bogatych.

Nowe obliczenia pokazują, jak bardzo przeszacowano morską biomasę. Według Kallmeyera podmorskie organizmy jednokomórkowe zawierają nie 300 a zaledwie 4 miliardy ton węgla. To oznacza, że ogólną ilość biomasy na Ziemi należy zmniejszyć o około 30%.

Nasze nowe badania pokazują, że musimy również dokonać korekty innych obliczeń, np. ilości węgla znajdującego się głęboko pod powierzchnią – mówi Kellmeyer.

Projekt „Deep Biosphere“ ciągle jest prowadzony. Żywe organizmy można znaleźć nawet kilometr pod powierzchnią gruntu, a to pokazuje, że jeszcze sporo nie wiemy o życiu na Ziemi.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.