Ratuj Głuszca
lukrecja

Naukowcy pracujący pod przewodnictwem dr. Saschy Sauera z Instytutu Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie zidentyfikowali nową grupę związków – amorfrutyny – które występują zarówno w korzeniu lukrecji Glycyrrhiza foetida, jak i owocu amorfy krzewiastej (Amorpha fruticosa) i wykazują działanie antycukrzycowe oraz przeciwzapalne. Obniżają poziom cukru we krwi i są dobrze tolerowane.

Amorfrutyny, których nazwa, jak można zauważyć, pochodzi od Amorpha fruticosa, mają prostą budowę. Ich działanie przetestowano na myszach z cukrzycą. Skoncentrowano się na receptorach aktywowanych przez proliferatory peroksysomów γ (PPARγ). Stało się tak nie przez przypadek, gdyż PPARγ bezpośrednio wpływają na geny, które są odpowiedzialne za syntezę adipocytokin, wychwyt oraz magazynowanie trójglicerydów i regulują glukoneogenezę. Wskutek ich aktywacji dochodzi do obniżenia insulinooporności.

Amorfrutyny wiążą się z PPARγ, czego skutkiem jest wybiórcza ekspresja genów i profil fizjologiczny, który znacznie różni się od wzorca aktywacji wywoływanego przez stosowane dotąd leki PPARγ. W eksperymentach wykorzystano myszy db/db (z uszkodzonym receptorem leptyny; podwójne db oznacza, że mamy do czynienia z homozygotą dla tej mutacji), u których otyłość wtórnie doprowadzała do cukrzycy typu 2. Okazało się, że terapia amorfrutynami zmniejszała u nich insulinooporność oraz inne parametry metaboliczno-zapalne, bez zwiększenia magazynowania tłuszczu czy hepatotoksyczności. Zaobserwowano, że wiążąc się z PPARγ, cząsteczki amorfrutyn aktywowały szereg genów, które zmniejszają poziom określonych kwasów tłuszczowych i glukozy w osoczu.

Choć na rynku dostępne są już leki obierające na cel PPARγ, nie są one wystarczająco wybiórcze w działaniu i mogą wywoływać skutki uboczne, takie jak wzrost wagi czy problemy sercowo-naczyniowe – podkreśla Sauer. Dla odmiany amorfrutyny są świetnie tolerowane. Niestety, picie herbatki lukrecjowej czy jedzenie lukrecji nie pomoże w leczeniu cukrzycy, bo stężenia tych związków są zbyt niskie [...]. Zespół opracował jednak specjalną metodę ekstrakcji, którą będzie można wykorzystać do pozyskiwania amorfrutyn na skalę przemysłową. Sauer uważa, że związki te znajdą zastosowanie nie tylko w terapii, ale i profilaktyce diabetologicznej.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.