Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Herceptin (trastuzumab), lek stosowany w leczeniu niektórych przypadków raka piersi, jest skuteczny także w terapii raka żołądka – twierdzą badacze ze Szpitala Uniwersyteckiego w belgijskim Leuven. Przeprowadzone studium było elementem III fazy testów klinicznych, których wyniki mogą zadecydować o dopuszczeniu leku do rozszerzenia zakresu możliwych zastosowań leku.

 

Udział w studium zaproponowano ok. 3800 pacjentów chorych na nieoperacyjnego raka żołądka. Z grupy tej wyselekcjonowano następnie 594 osoby, u których patologiczna tkanka wykazywała podwyższoną ekspresję HER2 – białka stanowiącego fragment receptora dla jednego z przyśpieszających rozwój choroby czynników wzrostu nabłonka.

 

Uczestników studium podzielono losowo na dwie grupy. W pierwszej z nich chorzy otrzymywali standardową chemoterapię, składającą się z dwóch leków. W drugiej grupie pacjenci otrzymywali dodatkowo trastuzumab.

 

Ze względów bezpieczeństwa protokół terapii przewidywał, że jeżeli u danego pacjenta Herceptin zawiedzie, a choroba będzie rozwijała się dalej pomimo jego stosowania, lek ten zostanie odstawiony, a chory będzie leczony metodami standardowymi.

 

Jak wykazała analiza zebranych informacji, prawdopodobieństwo śmierci pacjentów w czasie trwania studium było aż o 26% niższe u pacjentów zakwalifikowanych wstępnie do grupy przyjmującej Herceptin. Mediana czasu przeżycia w tej samej grupie wzrosła z 2,7 miesiąca do aż 13,8 miesiąca, zaś odsetek pacjentów reagujących pozytywnie na terapię wzrósł do 47,3% w porównaniu do 34,5% przy zastosowaniu tradycyjnej chemoterapii.

 

Ujrzenie tak przełomowych korzyści dla pacjentów z HER2-pozytywnym rakiem żołądka daje niesamowitą radość, cieszy się szef badaczy, prof. Eric Van Cutsem. Celowana terapia z wykorzystaniem Herceptinu jest źródłem ważnego postępu na tym polu, cieszy się badacz.

 

Rak żołądka jest drugim nowotworem na świecie pod względem śmiertelności. Każdego roku diagnozuje się ok. miliona przypadków tej choroby, z czego ok. 22% to nowotwory HER2-pozytywne. Zakładając, że Herceptin zostanie już niedługo dopuszczony do leczenia tej choroby, można się spodziewać znacznej poprawy skuteczności jej terapii.

 

Źródło: InSciences/kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.