Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Od wielu lat psycholodzy, socjolodzy, seksuolodzy i inni badacze próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kobiety i mężczyźni są od siebie różni, a właściwie, na czym konkretnie polegają takowe różnice i czym są spowodowane. Bez wątpienia na wszystko to wpływ mają: otoczenie, społeczeństwo, wychowanie i dzieciństwo. To jednak nie wystarczy, aby w pełni zrozumieć funkcjonowanie kobiety i mężczyzny, ich potrzeby i zachowania. Otóż sięgnąć trzeba do biologii, a właściwie do biochemii człowieka. Przez wiele lat poprzez analizę porównawczą starano się znaleźć różnicę między budową mózgu kobiety i mężczyzny. Mózg stanowi centrum sterowania całego naszego organizmu, sądzono więc, że właśnie ten organ wymaga skrupulatnych i dokładnych badań, aby odpowiedzieć na powyższe pytanie. Okazało się, że przez kilka początkowych tygodni po zapłodnieniu, mózg każdego płodu ma postać żeńską. Louann Brizendine – amerykańska neuropsychiatra w bestsellerze pt. „Mózg kobiety” pisze m.in. o tym, że po szóstym tygodniu ciąży, kiedy zaczyna rozwijać się płeć, poprzez komunikaty wysyłane przez geny uaktywniają się odpowiednie hormony płciowe. Wtedy dociera do mózgu płodu ogromna dawka testosteronu, dzięki której następuje rozwój płci męskiej. Jeśli jednak fala testosteronu nie napłynie, trwa dalszy rozwój kobiecej płci.

Różnice zachowań i potrzeb obu płci są zauważalne już we wczesnym dzieciństwie. Dziewczynki znacznie szybciej zaczynają wypowiadać wyrazy i łatwiej się wysławiają. Chłopcy za to mają lepszą koordynację ruchową, dlatego ich specjalnością w dziedzinie zabawy są klocki i gra w piłkę. Cechuje ich lepsze myślenie strategiczne, lepiej czytają mapy, są lepsi z matematyki. Mężczyźni mają większe wyczucie perspektywy i wyobraźnię przestrzenną. Mają oni przewagę nad kobietami w myśleniu abstrakcyjnym. Kobiety za to zapamiętują więcej szczegółowych i przypadkowych informacji. Mężczyźni pamiętają to, co ma dla nich znaczenie i co jest dla nich spójne, są zatem bardziej konkretni. Kobiety podchodzą do świata emocjonalnie, mają silną intuicję, lepiej czytają ludzkie charaktery, emocje, relacje. Jak piszą w „Płci mózgu” Anne Moir i David Jessel, kobiety odróżniają więcej odcieni czerwonego, widzą lepiej w nocy, mają lepszą pamięć wzrokową.

Badania licznych naukowców potwierdzają różnice między funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn, biorąc pod uwagę zarówno ich rozwój, dojrzewanie jak i życie dorosłe. Nieprzypadkowo John Gray opisując różnice między obiema płciami i ich wpływ na tworzenie związku, zatytułował swój bestsellerowy poradnik: „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”. Tytuł trafny i dosadny, a jednocześnie skłaniający do głębszej refleksji. Kobiety różnią się od mężczyzn i to nie ulega wątpliwości. Nasuwa się pytanie: dlaczego, więc ludzie wiążą się ze sobą
Dlaczego zakładają rodziny i tworzą związki
Otóż według psychologii to, co sprawia, że zakochujemy się w drugiej osobie to, zachwyt odmiennością innego człowieka. Przyjemność, jaką czerpią ludzie w związku, często oparta jest na różnicach w przeżywaniu świata, na odmiennościach, które fascynują, ale które trzeba szanować i w pełni akceptować. Podążając za Gray’em śmiało można powiedzieć, że kobiety i mężczyźni są z innych planet. Ale czyż właśnie przeciwieństwa nie przyciągają się wzajemnie…

Patrycja Jaskot
Foto: Sabrina Campagna

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.