Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

„Zintegrowany łańcuch dostaw zindywidualizowanych implantów medycznych, przy zastosowaniu nowych biomateriałów i metod szybkiego wytwarzania, mający na celu poprawę jakości życia obywateli EU” projekt zintegrowany w ramach 6PR dla małych i średnich przedsiębiorstw, koordynowany przez:?3 protezy Implanty w 48 h?Custom IMD
     Stosowanie implatów znane jest w historii medycyny od dawna – obecnie jest to uznana i szeroko stosowana technika leczenia zwłaszcza w ortopedii i neurochirurgii. Wszczepianie implantów wiąże się zazwyczaj z dopasowaniem standardowych wyrobów do potrzeb danego pacjenta dopiero na sali operacyjnej. Ale to się zmienia!
Założenia rozwoju implantologii na najbliższe lata przewidują, iż gotowe dedykowane implanty, dokładnie dopasowane do indywidualnego przypadku będą używane wszędzie tam gdzie będzie to korzystne dla pacjenta.

Projekt CUSTOM-IMD (Customized Implantable Medical Devices) realizuje te założenia poprzez rozwój nowych biomateriałów przetwarzanych metodami szybkiej produkcji (ang. rapid manufacturing), które są wykorzystywane do wytwarzania w pełni zindywidualizowanych elementów lub całych urządzeń gotowych do wszczepienia konkretnemu pacjentowi. Cały przebieg powstawania zindywidualizowanego implantu, obejmujący: projektowanie jednostkowego implantu, jego produkcję oraz sterylizację, potwierdzony procesem walidacji na każdym etapie tego łańcucha, do momentu dostarczenia chirurgowi na salę operacyjną powinien się zamknąć w 48 godzinach.

3 kulmy Implanty w 48 h

     W ramach projektu Custom-IMD wykonywane są trzy rodzaje dedykowanych implantów: płytki czaszkowej, dysku międzykręgowego i korony zębowej, które są przeznaczone dla konkretnego pacjenta. W tym celu wykorzystuje się nowoczesne biomateriały oraz ich przetwarzanie za pomocą metod szybkiej produkcji. Stosowanie nowatorskich metod projektowania oraz nowoczesnych technik produkcji pozwala skrócić czas wytwarzania pojedynczego implantu do 48 godzin, co jest jednym z głównych założeń projektu.

Słuszność stosowania nowatorskich metod projektowania oraz szybkiej produkcji do wytwarzania skomplikowanych, zwłaszcza w formie, implantów medycznych znalazła swoje potwierdzenie w przypadku wytwarzania implantów czaszki, które powstają dzięki metodzie topienia wiązka elektronów (EBM – electron beam melting). W ramach projektu rozwijane są również alternatywne techniki szybkiej produkcji, które będzie można wykorzystać w przypadku zastosowania innych nowoczesnych biomateriałów.

opis circle Implanty w 48 h

Copyright: AZM, the Netherlands


W projekcie opracowywany jest cały łańcuch logistyczny procesu powstawania i dostarczania zindywidualizowanych implantów, poczynając od skanowania miejsca uszkodzenia u pacjenta, poprzez projektowanie, szybkie wytwarzanie, sterylizację i dostarczenie gotowego produktu do szpitala. Opracowywane są specjalne narzędzia on-line mające na celu pomoc podczas wykonywania projektu implantu, oraz platforma komunikacji elektronicznej łącząca wszystkie kolejne fazy procesu zapewniająca kontrolę na każdym z jego etapów w czasie rzeczywistym.

diagram implanty Implanty w 48 h

Custom IMD

    Czteroletni budżet projektu Custom IMD wynosi 9 800 000 € w tym 5 400 000 € stanowi dofinansowanie Komisji Europejskiej.
W program zaangażowanych jest 23 partnerów z siedmiu krajów Europy: Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii. Większość z uczestników to wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa – obejmujące wytwórców i dostawców implantów na terenie całego świata. Ponadto w projekt zaangażowane są instytucje naukowe – uniwersytety oraz szpitale.

czerwona mapka Implanty w 48 h

Udział Politechniki Łódzkiej w projekcie związany jest z koordynacją badań konsorcjum w zakresie sterylizacji oraz badań biokompatybilności in vitro i in vivo, zarówno nowych materiałów, jak i wytworzonych implantów.

Udział ENTE Sp. z o.o. w projekcie związany jest z realizacją oprogramowania informatycznego EMID.PM koordynującego przebieg procesu wytwarzania i powiadamiania uczestników procesu o kolejnych fazach postępu procesu, aby zapewnić dostawę wyprodukowanego implantu w czasie 48 godzin.

logo pol lodzka Implanty w 48 h

Radosław A. Wach

Politechnika Łódzka

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

ul. Wróblewskiego 15

90-924 Łódź

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.