Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Jak działa pamięć
Dlaczego pojedyncze zapachy, dźwięki, obrazy czy dotyk potrafią wywołać silne i emocjonalne wspomnienia
Badania uczonych z Uniwersytetu w Turynie rzucają światło na tę zagadkę. O tym, że różnorodność doznać zmysłowych wspomaga zapamiętywanie, wiedzieli już starożytni uczeni, do dziś poradniki „uczenia sugerują korzystanie z tej właściwości naszego mózgu. Doświadczenia przeprowadzone w Narodowym Instytucie Neurologii na turyńskim uniwersytecie dowodzą słuszności tej wiedzy. Wyniki badań przeprowadzonych na szczurach sugerują, że informacje zmysłowe są ściśle wiążą się z informacją emocjonalną, kiedy mózg rejestruje tę drugą w pamięci.

 

Regiony mózgu odbierające i przetwarzające poszczególne bodźce zmysłowe: wzrok, słuch, węch, dotyk – podzielone są na rejony spełniające różne funkcje w obróbce nadchodzących informacji. Rozróżnić można obszary pierwotne (które dokonują szczegółowej analizy bodźców zmysłowych o określonej modalności), obszary wtórne (projekcyjno-kojarzeniowe – analizują i interpretują sens i całość znaczeniowych bodźców) oraz obszary trzeciorzędowe (skojarzeniowe – łączą w całość informacje o różnych modalnościach).

 

Podczas doświadczeń uczono szczury kojarzyć sygnały świetlne, dźwiękowe i węchowe z doświadczaniem szoku elektrycznego – trenowanie tzw. odruchu Pawłowa. Podczas nauki kolejnych skojarzeń dochodziło do zakłócania wcześniej nabytej wiedzy, już istniejące odruchy nie przeszkadzały jednak nabywać nowych wspomnień.

 

Tiziana Sacco i Benedetto Sacchetti, autorzy badań, uważają, że wtórne regiony przetwarzające bodźce są kluczowe dla działania pamięci emocjonalnej. Wspomnienia związane z odruchem Pawłowa są odkładane we wtórnych regionach kory mózgowej: odpowiednio wzrokowej, słuchowej i węchowej. Słuch, wzrok i węch powiązane z intensywnym ładunkiem emocjonalnym wpływają na jakość zapamiętywanej sytuacji, kiedy bodźce zmysłowe wplatane są we wspomnienia przez wtórne obszary kory mózgowej. Jak uważają badacze, połączenia pomiędzy tymi rejonami odpowiadają za całościowe doświadczanie emocji podczas przywoływania wspomnień.

 

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.