Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Czy problemy okresu dzieciństwa i dorastania: depresje, zaburzenia, napastowanie – mają długoterminowy wpływ na dorosłe życie
Jeśli tak, to jaki – i jak to się z kolei przekłada na dobrobyt społeczeństwa
Pierwsze tak szerokie badanie organizacji RAND przyniosło zaskakujące odpowiedzi. Badacze przeanalizowali informacje z bardzo szeroko zakrojonych badań amerykańskich rodzin, obejmujące ponad 40 lat. Co ważne: w badaniu wzięto pod uwagę ewentualne różnice między rodzeństwem. Przebadano reprezentatywną próbę 35 tysięcy osób z pięciu tysięcy rodzin. Wyniki zdumiały: dziecięce cierpienia kosztują amerykańskie społeczeństwo ponad dwa biliony dolarów w okresie ich życia.

 

Osoby doznające w dzieciństwie napastowania lub cierpiące na depresję – jak pokazało badanie – znacznie rzadziej wstępują w związki małżeńskie, zaś ich zarobki podczas dorosłego życia są dużo niższe niż osób, których dzieciństwo upływało bez trosk. I nie są to wartości małe: spadek skłonności do małżeństwa wyniósł bowiem aż 11 punktów procentowych; osoby z grupy zagrożonej, nawet jeśli pobierały się, zarabiały średnio o 20% mniej w ciągu życia.

 

Po uśrednieniu daje to około dziesięć i pół tysiąca dolarów rocznie mniej, jeśli – co wynikałoby z badań – tylko jedna osoba na dwadzieścia doświadczała podobnych problemów w dzieciństwie, osoby takie w ciągu swojego życia przysporzą społeczeństwu aż ponad dwa biliony dolarów mniej. A nie wliczono tutaj innych kosztów – leczenia, pomocy psychologicznej itp., oraz kosztów pozaekonomicznych, jak niższy standard życia, mniejsze zadowolenie z życia.

 

Są również inne negatywne aspekty dziecięcych problemów – u osób z grupy zagrożonej edukacja trwała średnio o pół roku mniej, co przekłada się na niższe wykształcenie. Szczególnie widoczne było to u osób mających problemy z alkoholem lub narkotykami.

 

RAND Corporation to amerykańska organizacja badawcza non-profit, realizująca badawcze projekty zarówno rządowe, jak i prywatne.

 

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.