Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Liczenie jest bardzo przydatną umiejętnością, jak to jednak robimy
Dzięki wzmożonym wysiłkom naukowcy powiązali ostatnio wzorce aktywności mózgu z postrzeganiem konkretnych cyfr bądź liczby kropek.Oznacza to, że widząc pobudzenie mózgu, można stwierdzić, co zademonstrowano jego właścicielowi (Current Biology).

W ramach wcześniejszych studiów badacze odkryli neurony powiązane z liczbami w mózgach małp. Choć u ludzi udało się wskazać płaty mózgu odpowiedzialne za zadania numeryczne (płaty czołowy i ciemieniowy), dotąd nie powiodło się stworzenie mapy określona cyfra-wzorzec pobudzenia.

Zespół Evelyn Eger z Université Paris-Sud 11 zebrał grupę 10 ochotników. Pokazywano im cyfry lub różnoliczne zbiory kropek. W tym czasie skanowano bruzdę wewnątrz ciemieniową – obszar powiązany z reprezentacjami liczb w mózgu.

W przypadku niewielkiej liczby kropek wzorce aktywności mózgu zmieniały się stopniowo, odzwierciedlając uporządkowaną naturę cyfr, dlatego np. pięć znajdowało się gdzieś pomiędzy cztery a sześć. W przypadku prezentacji liczb Francuzom nie udało się zaobserwować postępujących zmian. Naukowcy uważają, że można to wyjaśnić dwojako: albo (na razie) dysponują za mało czułymi metodami, by wykryć następstwo symboli, albo są one kodowane za pomocą bardzo precyzyjnych i subtelnych układów, a to również oznacza za niską czułość stosowanych współcześnie metod detekcji.

Eger podkreśla, że w mózgu nadal więcej neuronów koduje liczbę obiektów – starszą ewolucyjnie reprezentację – niż samą abstrakcyjną liczbę. Badacze z naciskiem powtarzają, że skoro zbiór liczb całkowitych jest zbiorem nieskończonym, jest mało prawdopodobne, by w mózgu istniała reprezentacja dla każdej z nich. Niższe liczby mają w mózgu czytelniejsze sygnatury, co najprawdopodobniej wiąże się z częstością ich użycia. W przyszłości trzeba będzie m.in. rozstrzygnąć, jak reprezentacje oddziałują na siebie podczas dokonywania obliczeń.

Źródło: Live Science/kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.