Ratuj Głuszca
p2p

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dostawcy internetu nie mogą filtrować ruchu P2P. Zdaniem sędziów, filtrowanie narusza dyrektywę dotyczącą handlu oraz podstawowe prawa człowieka.

Decyzja taka została wydana w związku z procesem, jaki belgijska organizacja SABAM wytoczyła Scarlet, której klienci pobierali pirackie materiały. Sąd w Brukseli nakazał Scarlet zainstalowanie filtrów monitorujących ruch w firmowej sieci.

Firma odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości, powołując się na zapisy dyrektywy nt. handlu elektronicznego oraz podstawowe prawa człowieka. Trybunał w całości uznał argumentację przedsiębiorstwa.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.