Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Wielki Zderzacz Hadronów kończy dzisiaj badania z użyciem protonów i przechodzi do drugiego etapu prac, podczas którego przyspieszane będą jony ołowiu. Uczonym udało się zrealizować wszystkie zadania, które miały zostać wykonane od końca marca, kiedy to uzyskano energię 7 TeV.Głównym z nich było osiągnięcie jasności, czyli częstotliwości zderzeń, rzędu 1032 na centymetr kwadratowy na sekundę. Taką jasność uzyskano 13 października, na dwa tygodnie przed początkiem drugiej fazy.

Wśród uzyskanych w międzyczasie danych warto wymienić takie, które potwierdzają niektóre założenia Modelu Standardowego czy zaobserwowanie po raz pierwszy kwarka górnego powstałego w wyniku kolizji dwóch protonów.

Wkrótce LHC zacznie przyspieszać jony ołowiu. Jednym z głównych zadań nowej fazy eksperymentu jest doprowadzenie do powstania plazmy kwarkowo-gluonowej i jej zbadanie. Ten rodzaj materii istniał kilka mikrosekund po Wielkim Wybuchu i z niej powstała ta materia, z którą mamy obecnie do czynienia. Badania takie pozwolą z kolei na zdobycie wielu informacji na temat oddziaływań silnych, które wiążą kwarki w protony i neutrony.

Zderzenia ciężkich jonów będą wyjątkową okazją do zbadania bardzo gorącej, gęstej materii – mówi Jurgen Schukraft, rzecznik prasowy eksperymentu ALICE.

LHC będzie pracował z jonami ołowiu do 6 grudnia. Następnie zostanie zatrzymany – Zderzacz ma nie pracować w zimie ze względu na swoje olbrzymie zapotrzebowanie na energię – i ponownie ruszy w lutym. Wówczas powróci do eksperymentów z protonami.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarzy: 2 w artykule: ”Wielki Zderzacz Hadronów zakończył badania”

  1. [...] bądź orzec, że Boska Cząstka nie istnieje.Obecnie Wielki Zderzacz Hadronów, który szczegółowo opisaliśmy we wcześniejszym artykule, nie pracuje. Zgodnie z planem jest on wyłączany w okresie zimowym. To [...]

  2. csgo skins app…

    say thanks to so a lot for your web site it helps a great deal.|…