Ratuj Głuszca
wasko-wat-2

Czy w erze totalnego podsłuchiwania, śledzenia i kradzieży danych jest jeszcze sposób, by coś skutecznie ukryć i zabezpieczyć w cyberprzestrzeni? Telekonferencja polskich wojskowych z oddziałami walczącymi w różnych regionach świata podsłuchiwana przez obcy wywiad. Dziś to normalne i realne zagrożenia. Jak uniknąć tego, jedyny sposób, to stworzenie systemu kryptologicznego, który skutecznie zaszyfruje dane. Rozwiązanie znaleźli polscy naukowcy. Tak – i to może być światowy hit! Polski szyfrator danych – bo o nim mowa – niefortunnie porównywany jest do Enigmy. Zdaniem jego twórców, ma być bowiem praktycznie nie do złamania!?Szyfrator powstał przy współpracy gliwickiej firmy WASKO, potentata na rynku teleinformatycznym oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, dzięki ministerialnemu wsparciu. Urządzenie stworzyła grupa wybitnych polskich kryptologów i matematyków pod kierunkiem prof. Jerzy Gawinecki, dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz grupy naukowców gliwickiej firmy WASKO S.A.

Jak podkreśla prof. Gawinecki, urządzenie umożliwia skuteczne szyfrowanie danych przesyłanych z komputera do komputera czy z telefonu do telefonu. I ujawnia jedynie, że sukces przyniosło nowatorskie rozwiązanie z zakresu kryptografii krzywych eliptycznych. Jeśli ktoś próbował się włamać do szyfratora ulegnie on samozniszczeniu.

Gliwiccy specjaliści opracowali konstrukcję tego urządzenia, obudowę i elektronikę. – Zastosowaliśmy jedną z najnowocześniejszych technologii układów programowych „FPGA”, dostępną na rynku dopiero od roku – mówi Piotr Zerhau, wiceprezes zarządu WASKO. – To urządzenie może zainteresować wszystkie firmy, które przesyłają dane i zależy im na ich bezpieczeństwie, także siły zbrojne.

wasko wat 1 Porozumienie o współpracy WASKO i WAT

WAT i WASKO, zachęcone udanym projektem, postanowiły współpracę rozszerzyć. W czwartek w Warszawie zawarto porozumienie w tej sprawie i przy okazji – zaprezentowano urządzenie (nagrodzone już, przypomnijmy, Grand Prix na ubiegłorocznej Światowej Wystawie Wynalazków w Warszawie). Podpisali je gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, komendant WAT i prezes WASKO S.A dr inż. Wojciech Wajda.

Współpraca będzie dotyczyć prac studialnych, badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych w dziedzinie systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa obywateli, na potrzeby gospodarki narodowej w tym resortu obrony narodowej.

Autor / zdjęcia: Michał Żbikowski

Autor wpisu: pw

Komentarze wyłączone.