Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

W dniach 3-4 marca w Warszawie odbyła się „I Konferencja Informacyjna Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI PR)” organizowana przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPI MSWiA) z udziałem przyszłych Beneficjentów SI PR. Do udziału w konferencji zaproszone zostało również WASKO S.A.Realizacja projektu SI PR wynika z decyzji Rady Ministrów RP o wdrożeniu jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych, wspierających realizację zadań i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi połączeń kierowanych na numer 112 oraz inne numery alarmowe. System ten będzie stanowił główny element wyposażenia podmiotów funkcjonujących w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.
    W trakcie konferencji przedstawiciele CPI przedstawili główne założenia i oczekiwane rezultaty wdrożenia SI PR oraz omówili harmonogram realizacji prac, w tym również związanych z wykonaniem projektu na budowę systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (SI WCPR), którego wykonawcą jest konsorcjum spółek WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o.

 j.miller I konferencja informacyjna Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego   W konferencji wziął udział Minister MSWiA Jerzy Miller, który uczestnicząc w dyskusjach dawał wskazówki oraz udzielał wyjaśnień w kwestiach poruszanych przez przyszłych Beneficjentów SIPR.

    W pierwszym dniu Konferencji prezentację przedstawiły również spółki WASKO i DGT, które zaprezentowały zagadnienia dotyczące wdrożenia SI WCPR: harmonogram oraz sposób realizacji wdrożenia przez konsorcjum, a także rozwiązania teleinformatyczne, które wykorzystane zostaną na potrzeby SI WCPR. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły również liczne pytania skierowane do prelegentów przez uczestników Konferencji – Beneficjantów SI PR.


Wasko 1 I konferencja informacyjna Systemu Informatycznego Powiadamiania RatunkowegoCelem zapoznania się z rozwiązaniami WASKO i DGT udostępnione zostało stanowisko wystawiennicze przygotowane przez obie spółki, na którym między innymi można było zobaczyć konsolę dyspozytorską do prowadzenia rozmów radiowo-telefonicznych oraz film prezentujący wykorzystanie systemu SWD firmy WASKO w trakcie akcji ratunkowej.

Na konferencji omówione zostały ponadto zagadnienia związane z łącznością radiową, siecią teletransmisyjną na potrzeby SIPR oraz przedstawione zostały doświadczenia służb wykorzystujących indywidualne Systemy Powiadamiania Ratunkowego w zakresie ich funkcjonowania oraz procesu wdrażania.

Więcej informacji na temat samej Konferencji możecie Państwo znaleźć w serwisie CPI MSWiA.

Autor wpisu: pw

Komentarze wyłączone.