Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Z audytu Departamentu Sprawiedliwości wynika, że FBI brakuje umiejętności by skutecznie walczyć z cyberprzestępcami zagrażającymi bezpieczeństwu narodowemu.W ramach audytu sprawdzono 10 z 56 biur regionalnych FBI oraz przeprowadzono rozmowy z 36 agentami. Urzędnicy DoJ uznali, że 13 z przepytanych agentów „brakowało doświadczenia kontrwywiadowczego oraz w pracy z siecią, koniecznego do walki z włamaniami zagrażającymi bezpieczeństwu państwa”. Pozostałych 26 agentów miało odpowiednie wiedzę i doświadczenie.

Walka z cyberprzestępcami włamującymi się do sieci istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, to jeden z priorytetów FBI. W każdym z 56 biur regionalnych istnieje co najmniej jedna grupa zwalczająca tego typu przestępczość.

Urzędnicy DoJ znaleźli też przyczynę słabego przygotowania części agentów. Otóż w FBI panuje zasada, że co trzy lata agenci przechodzą do innego biura regionalnego, dzięki czemu zdobywają różne umiejętności. Problem jednak w tym, że agent, który w jednym biurze specjalizował się w walce z cyberprzestępcami może zostać w kolejnym przydzielony do innych zadań, a to oznacza, że na co najmniej kilka lat traci kontakt z technikami dotyczącymi zwalczania cyberprzestępstw.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Komentarze wyłączone.