Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Zbliżają się dwie duże zmiany w standardach bezprzewodowego Internetu: nowy 802.11ac zapewniający transfery rzędu 1Gbps i uaktualnienie 802.11n do 600Mbps.

IEEE  (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) zaczyna prace nad dwoma nowymi projektami przyspieszenia WiFi. Standard 802.11ac powinien poprawić 802.11a tak by ten mógł używać fal długości 80Mhz lub nawet 160Mhz, umożliwiających znacznie większy transfer danych. Wraz z 10-procentową poprawą sprawności modulacji częstotliwości maksymalny teoretyczny transfer danych wzrośnie do 1Gbps, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie zakłada standard 802.11n.

 

Debata nad szkicem tej technologii rozpocznie się najwcześniej 10-tego grudnia, przez co jej specyfikacje mogą ulec jeszcze zmianie. Mimo to już teraz wiadomo, że standard 802.11ac zostanie wprowadzony jako szkic („draft”) pod koniec 2011 roku, i powinien być kompletnie ukończony w grudniu 2012 roku. 

 

Tymczasem nastąpi aktualizacja standardu 802.11n pozwalająca na trzy lub nawet cztery jednoczesne strumienie danych. Dzięki temu maksymalny transfer wzrośnie do 450-600Mbps w przypadku 3-4 strumieni zamiast obecnych 300Mbps. Tak znaczący wzrost prędkości niekoniecznie będzie pociągał ze sobą wymianę urządzeń – najnowsze karty sieciowe jak np. Intel 5300 i Apple Airport 2009 już teraz są do tej aktualizacji dostosowane.

 

Źródło: electronista

Autor wpisu: pw

Komentarze wyłączone.