Ratuj Głuszca
wazka
foto: flickr / dhobern

Polująca ważka jest zdolna do wybiórczej uwagi. Dotąd istnienie tego procesu poznawczego potwierdzono jedynie u naczelnych. Dr Steven Wiederman i prof. David O’Carroll z Uniwersytetu w Adelajdzie posłużyli się cienką szklaną... czytaj więcej >>