Ratuj Głuszca
nazwisko
foto: flickr

Czy ktoś wie, czym jest poezja konkretna? Ręka w górę. „Pojęciokształty są merytoryczno-formalnymi, samo analizującymi kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę i sztukę, poezję i plastykę.” Jeżeli nie wiele... czytaj więcej >>

iluzja
foto: flickr / 5411y

Skoro wszystko jest iluzoryczne, to rzeczywista jest właśnie iluzja mawiał rumuński filozof Emil Cioran. Magia fascynuje ludzi od wieków. Filozofowie i duchowni dzielą świat na rzeczywisty i ten pozawerbalny wymykający się racjonalnym... czytaj więcej >>