Ratuj Głuszca
głowa
foto: mindingthebedside.com

W każdym artykule zadajemy jedno pytanie ekspertom oraz uczonym  na temat bieżących wydarzeń. Nasi goście przedstawiają własny punkt widzenia poparty specjalistyczną wiedzą, dostarczając czytelnikom asumpt do refleksji i dalszych... czytaj więcej >>