Ratuj Głuszca
Firefox Mobile
foto: Johan Larsson / flickr

Nowe przepisy, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw, są już po konsultacjach społecznych. Główną zmianą będzie skrócenie okresu przechowywania danych o naszych połączeniach i smsach do jednego roku. Poza tym... czytaj więcej >>