Ratuj Głuszca
2maska
foto: flickr / Ben Fredericson (xjrlokix)

W każdym artykule zadajemy jedno pytanie ekspertom oraz uczonym na temat bieżących wydarzeń. Nasi goście przedstawiają własny punkt widzenia poparty specjalistyczną wiedzą, dostarczając czytelnikom asumpt do refleksji i dalszych rozważań.... czytaj więcej >>

iluzja
foto: flickr / 5411y

Skoro wszystko jest iluzoryczne, to rzeczywista jest właśnie iluzja mawiał rumuński filozof Emil Cioran. Magia fascynuje ludzi od wieków. Filozofowie i duchowni dzielą świat na rzeczywisty i ten pozawerbalny wymykający się racjonalnym... czytaj więcej >>