Ratuj Głuszca

Miło nam poinformować, że firma  WASKO realizuje dwa projekty związane z Przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. Są nimi Portal Informacyjny Prezydencji oraz System Akredytacji.

Portal Informacyjny Prezydencji stanowi główne źródło informacji na temat naszej prezydencji dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Portal pełni również funkcje informatora na temat naszego kraju, w szczególności znajdują się tam informacje na temat wydarzeń kulturalnych oraz miejsc wartych odwiedzenia. Zachęcamy do odwiedzenia stron portalu.

Drugim projektem jest System Akredytacji służący do zarządzania ponad dwoma tysiącami spotkań o różnej tematyce, które odbędą się w okresie sześciu miesięcy naszej Prezydencji. Umożliwia on rejestrację uczestników na poszczególne spotkania oraz dba o ich bezpieczeństwo sterując systemem kontroli dostępu do stref i pomieszczeń w miejscach tych spotkań. Dla obu systemów WASKO zapewnia całą infrastrukturę informatyczną oraz utrzymanie.

596px UE 2007 Co WASKO robi dla Prezydencji?

 

Co to jest Prezydencja?

Prezydencja Rady Unii Europejskiej to okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków Unii Europejskiej w ustalonej wcześniej kolejności. Dawniej przedstawiciel kraju aktualnie sprawującego prezydencję był automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej i reprezentował Radę na arenie międzynarodowej. Na mocy przyjętego w 2009 traktatu lizbońskiego, prezydencja ma już jednak w znacznej mierze znaczenie honorowe.

Od 1 stycznia 2010 r. w Unii istnieje bowiem stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego popularnie prezydentem UE), wybieranego przez przedstawicieli wszystkich krajów związkowych na 2,5-letnią kadencję. Na zmniejszenie roli prezydencji wpływ ma także znaczące umocnienie roli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który przejął, przysługujące dotychczas przywódcy kraju pełniącego prezydencję, prawo reprezentowania UE na arenie międzynarodowej.

Źródło opisu: Wikipedia

 • Wyszukiwarka Baz Wiedzy

  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Urząd skarbowy
  Imię
 • Notowania online

 • R E K L A M A

  Oxford school od english Bacom