Ratuj Głuszca
12akredyt

Zakończyły się oficjalne uroczystości związane z przejęciem przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Teraz nadszedł czas ciężkiej pracy. Aby zrealizować główne zadania polskiej prezydencji, które mają na celu wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty.  Polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej, jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”.

Podczas trwania polskiej prezydencji w Sopocie, Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie, odbędą się tematyczne konferencje, na których będą wypracowywane nowe dyrektywy dla całej wspólnoty europejskiej. W Sopocie odbędą się pierwsze konferencje, gdzie trwają ostatnie przygotowania do spotkania ministrów zdrowia. W dniu dzisiejszym o godzinie 07.00 formalnie rozpoczął funkcjonowanie punkt akredytacji w Hotelu Sheraton w Sopocie. W Hotelu tym w okresie od 05 lipca 2011 do 29 lipca 2011 odbędzie się 20 spotkań, w czasie których uczestnicy będą starali się rozwiązać wiele istotnych dla Unii Europejskich problemów. Pierwsze spotkanie zaplanowane w dniach 05-06 lipca będzie nieformalnym spotkaniem ministrów ds. zdrowia Unii Europejskiej. Polska w okresie swojej prezydencji chce położyć szczególny nacisk na profilaktykę, promocję zdrowego trybu życia oraz edukację społeczeństw w zakresie problemów dotyczących zdrowia.

Zadaniem punktów akredytacji będzie m.in. obsługa uczestników spotkań w punktach akredytacji, wprowadzanie oraz edycja danych uczestników spotkań w Systemie Akredytacji oraz wydawanie identyfikatorów osobom akredytowanym.

Kompleksową obsługę punktów akredytacji zapewniają wykwalifikowani pracownicy firmy WASKO S.A.

akredytacja Sopot przygotowany na przyjęcie gości

4akredytacja Sopot przygotowany na przyjęcie gości

11akre Sopot przygotowany na przyjęcie gości

10akre Sopot przygotowany na przyjęcie gości

9akre Sopot przygotowany na przyjęcie gości

Małgorzata Gumprecht, Tomasz Lipowski

Komentarze wyłączone.

  • R E K L A M A

    Oxford school od english Bacom