Ratuj Głuszca
Pod Polską Banderą

Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE zaplanowane na 2-3 września 2011 r. stanowić będzie punkt kulminacyjny programu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Sopocie. Spotkanie odbędzie się według tzw. formuły „Gymnich”. Nazwa pochodzi od pierwszego spotkania zorganizowanego w Schloss Gymnich podczas prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej w 1973 r. Nieformalne konsultacje wg formuły „Gymnich” zostały ustanowione na wniosek Wielkiej Brytanii i stanowiły forum konsultacji z USA. Gospodarzami zbliżającego się spotkania będą Minister Spraw Zagranicznych RP – Radosław Sikorski oraz Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton.

Mimo, iż w trakcie spotkania nie dojdzie do uzgodnienia żadnych formalnych decyzji (spotkanie ma charakter nieformalny), tematy rozmów charakteryzować będzie swobodna wymiana poglądów istotnych z punktu widzenia priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. Rozmowy dotyczyć będą głównie działań, które należy podjąć na rzecz wsparcia przemian o charakterze stabilizacyjnym, rozwojowym oraz demokratycznym w krajach południowego i wschodniego sąsiedztwa UE (w szczególności Partnerstwa Wschodniego). Istotnym elementem nieformalnego spotkania ministrów zagranicznych z pewnością będzie bliskowschodni proces pokojowy oraz związane z nim wszelkie inicjatywy dyplomatyczne, które będą stanowić główny punkt wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wszystkie sesje plenarne ministrów spraw zagranicznych odbywać się będą w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Ponadto, ostatnim spotkaniem, które odbędzie się w Sopocie w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE stanowić będzie nieformalne spotkanie ministrów transportu państw członkowskich UE zaplanowane na 5-6 września 2011 r. Jednym z ważniejszych priorytetów polskiej prezydencji stanowić będzie rewizja wytycznych w zakresie Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) – programu unijnego dotyczącego sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Dodatkowo spotkanie będzie skupiało się na potencjalnych możliwościach prywatnego (pozabudżetowego) finansowania budowy oraz rozwoju już istniejącej infrastruktury przez poszczególne państwa członkowskie. Podobnie jak w przypadku nieformalnego spotkania ministrów zagranicznych, wszystkie sesje plenarne przewidziane w ramach nieformalnego spotkania ministrów transportu odbywać się będą w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Nad ochroną oraz zabezpieczeniem spotkań odbywających się w Sopocie w ramach polskiej prezydencji odpowiadać będzie Biuro Ochrony Rządu. Kolejnym miastem, który po Sopocie przejmie przewodnictwo w Radzie UE na okres września będzie Wrocław.

Autor: Michał Gajewski

Jeden komentarz :) w artykule: ”Powrót prezydencji do Sopotu”

  1. NBA2K16 pisze:

    NBA2K16…

    Wow cuz this is extremely helpfulexcellent work! Congrats and keep it up…

  • R E K L A M A

    Oxford school od english Bacom