Ratuj Głuszca
wasko

W  Sopocie kończy się nieformalne spotkanie Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej, będące pierwszym  wydarzeniem w ramach polskiej Prezydencji. Spotkania ministrów są jednymi z najważniejszych wydarzeń, związanych z kreowaniem polityki UE. Spotkania te są systematycznie organizowane przez państwa sprawujące Prezydencję i odbywają się w kraju, który aktualnie przewodniczy pracom Rady UE. W konferencjach ministrów z UE uczestniczą też przedstawiciele innych organizacji i agend unijnych. Ale zanim dojdzie do spotkań na tak wysokim szczeblu, wiele osób zaangażowanych jest w ich organizację.

Wyobraźmy sobie organizację  ponad dwóch tysięcy spotkań o różnej tematyce w okresie 184 dni. Będą  one miały miejsce w różnych miastach. W każdym z nich weźmie udział od kilkudziesięciu do ponad pięciu tysięcy uczestników. Uczestnicy  muszą wcześniej zarejestrować swój udział oraz otrzymać materiały informacyjne dotyczące tematyki spotkania. Materiały przygotowuje od kilku do ponad trzydziestu redaktorów. W wyniku ich pracy powstanie około pięciu tysięcy materiałów w czterech różnych językach. Dodatkowo dochodzi konieczność zapewnienia identyfikacji uczestników oraz zarządzanie dostępem do poszczególnych stref i pomieszczeń.

Organizacja tak dużej liczby spotkań, poruszających tak szerokie spektrum zagadnień nie jest oczywiście niemożliwa. Ale pod względem logistycznym jest bardzo trudna bez zastosowania odpowiednich narzędzi teleinformatycznych.

Gliwicka Spółka WASKO S.A podpisała umowę z Centrum Projektów Informatycznych MSWIA na „Zapewnienie i utrzymanie Portalu Informacyjnego Prezydencji w sieci Internet” oraz na „Zapewnienie i utrzymanie systemu obsługi akredytacji uczestników spotkań realizowanych w ramach Prezydencji”.

Dostarczone rozwiązanie w sposób kompleksowy wspiera organizację wszystkich działań. Od momentu zarejestrowania, poprzez rejestrację uczestników, konfigurację systemu kontroli dostępu dla każdego uczestnika spotkania oraz wszystkich miejsc niezależnie, aż po wydanie uczestnikowi odpowiedniego identyfikatora.

1wasko 600x350 Informatyczna kuchnia prezydencji

Organizatorzy poszczególnych konferencji decydują o ich formie, miejscu oraz terminie. Wszystkie te informacje są wpisywane do kalendarzy poszczególnych zarejestrowanych uczestników. Dzięki temu każdy z nich precyzyjnie kontroluje, w których bierze udział. Dodatkowo każdy uczestnik ma stały dostęp do wszelkich materiałów przygotowanych przed i po spotkaniach. Jest on również informowany drogą elektroniczną o wszelkich zmianach wprowadzanych w agendzie oraz o udostępnionych materiałach.

Portal Informacyjny Prezydencji zapewnia dostęp do informacji o zorganizowanych zjazdach oraz do wybranych materiałów dla wszystkich Obywateli Unii Europejskiej. Informacja ta jest przekazywana nie tylko w postaci tekstów na stronach, udostępnionych dokumentów. Ale również w postaci dynamicznej, np. newslettera, transmisji wideo on-line ze spotkań, wideobloga. Portal wspiera również komunikację z politykami oraz przedstawicielami instytucji unijnych w formie forum lub czatu. Portal pełni również funkcje swego rodzaju informatora na temat naszego kraju, w tym na temat naszego rządu czy też istotnych wydarzeń kulturalnych.

Od 1 lipca Polska jest w centrum uwagi większości instytucji europejskich, narodowych oraz obywateli poszczególnych krajów tworzących wspólnotę. Tworząc system akredytacji oraz portal informacyjny największy nacisk położono na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ogólnej dostępności. Oba systemy zostały zainstalowane w redundantnym środowisku serwerowo-macierzowym. Urządzenia te zostały uruchomione w dwóch  serwerowniach. Obie serwerownie są od siebie niezależne i zlokalizowane w różnych budynkach. Łączność między nimi zapewniają połączenia światłowodowe. Każda z nich dysponuje niezależnym zasilaniem gwarantowanym wraz z odpowiednim agregatem prądotwórczym. Zastosowane rozwiązania gwarantują nam maksymalny czas niedostępności systemów na poziomie 3,5 minuty w ciągu pół roku.

Drugi nie mniej ważny aspekt, to bezpieczeństwo i odporność systemu na wszelkiego typu ataki oraz próby włamań i nieautoryzowanego dostępu. Zabezpieczenia sieciowe zapewniają filtrację oraz kontrolę ruchu sieciowego. Odpowiednia konfiguracja systemów operacyjnych, serwerów WWW oraz bardzo dokładna kontrola kodu minimalizuje ryzyko powodzenia ataków i prób włamań. Uwierzytelnianie użytkowników oraz kontrola dostępu do poszczególnych modułów oraz dokumentów minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Wdrożony system zapewnia jednoczasowy dostęp do informacji o zorganizowanych spotkaniach oraz wnioskach przygotowanych na podstawie spotkań dla wszystkich obywateli Unii. Informacja ta jest przekazywana w sposób bezpośredni do wszystkich zainteresowanych osób. Tym samym, to właśnie dzięki nowoczesnym środkom komunikacji elektronicznej zapewniony jest równy dostęp do informacji o wszystkim, co jest ważne oraz o wszystkich wyzwaniach, które stają przed Wspólnotą Europejską w najbliższych latach.

Włodzimierz Sosnowski

 


 

Komentarze wyłączone.

  • R E K L A M A

    Oxford school od english Bacom