Ratuj Głuszca

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 23 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych.

Jako autoryzowany partner największych światowych producentów sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego dostarczamy naszym klientom rozwiązania wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne.

Jesteśmy jednym z wiodących krajowych dostawców specjalistycznych usług serwisowych.

Największe w Polsce, a zarazem jedne z największych w Europie, serwery klastrowe zostały zaprojektowane, zintegrowane i uruchomione przez Wasko S.A. w akademickich centrach obliczeniowych.

Budujemy sieci transmisji danych, w tym linie radiowe i stacje bazowe dla operatorów telekomunikacyjnych.

Nasza działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż aparatury kontrolno -pomiarowej i teletransmisyjnej. Realizujemy usługi w zakresie ekspertyz oraz raportów z dziedziny inżynierii środowiska.

Po połączeniu w 2006 roku ze spółką akcyjną Hoga.pl S.A. – pierwszym portalem internetowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – staliśmy się spółką giełdową, której kapitalizacja przekroczyła 250 mln zł.

Roczna sprzedaż produktów oraz usług w ostatnich latach przekracza wartość 400 mln zł.

Przeważającą część wypracowanego zysku przeznaczamy na rozwój i inwestycje, z których ponad połowę stanowią prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach projektów dofinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy ich realizacji współpracujemy z wieloma Jednostkami Badawczo Rozwojowymi oraz uczelniami, z którymi zawarliśmy umowy o ścisłej współpracy.

W spółce jest zatrudnionych ponad 650 pracowników, a w grupie kapitałowej przeszło 1000. Większość z nich to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające certyfikaty dokumentujące wysokie kwalifikacje zawodowe.
Siedziba Zarządu WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. Na terenie kraju posiadamy 15 oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Jesteśmy młodym (średnia wieku 31 lat), nowocześnie zorganizowanym, w pełni zinformatyzowanym przedsiębiorstwem zbudowanym na solidnych podstawach finansowych, osiągającym poważne sukcesy w wielu dziedzinach życia gospodarczego kraju.

 • Wyszukiwarka Baz Wiedzy

  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Urząd skarbowy
  Imię
 • Notowania online

 • R E K L A M A

  Oxford school od english Bacom