Ratuj Głuszca
rzepak

Z biopaliwami wiązano ogromne nadzieje. Miały wpłynąć na ograniczenie globalnych zmian klimatycznych i pomóc rozwiązać problem wyczerpujących się złóż paliw kopalnych. Rzeczywistość jest jednak mniej różowa, chociaż w tym przypadku można rzec mniej zielona.Raport niezależnego Instytutu Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń – do 2020 spalanie biopaliw w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej spowoduje emisję dwutlenku węgla o 80-160% większą niż spalanie analogicznej ilości paliw kopalnych.

Dlaczego? Zajmowanie gruntów ornych przez rośliny energetyczne powoduje konieczność poszukiwania nowych obszarów pod inne uprawy. Na użytki rolne zamieniane są lasy, torfowiska, łąki i inne ekosystemy magazynujące ogromne ilości węgla organicznego. Tego rodzaju zmiany nazywane są pośrednimi zmianami w użytkowaniu gruntów.

Zagadnienie obrazuje krótki film animowany, w którym charytatywnie głosu użyczył Maciej Orłoś:

Wszyscy, którzy popierają apel o zmianę unijnej polityki mogą podpisać internetową petycję do Komisji Europejskiej.

Autor: Marcin Skrzyński

Źródło: mototarget.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.