Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

W sierpniu 2010 roku sprzedano 22.625 nowych samochodów osobowych, czyli o 7,38 proc. proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 7,61 proc. mniej niż w lipcu – podał w komunikacie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Łącznie od początku roku nabywców znalazło 205.418 aut, czyli o 4,29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.

 

„W sierpniu, zgodnie z przewidywaniami, sprzedaż samochodów osobowych znacznie spadła w porównaniu do lipca, była jednak większa niż w ub. roku. Skumulowana sprzedaż w okresie styczeń-sierpień 2010 roku wciąż jest niższa niż w analogicznym okresie 2009 roku, jednak już wkrótce sytuacja może się zmienić” – napisano w komentarzu do danych.

 

„Chociaż skumulowana sprzedaż jest wciąż niższa niż rok wcześniej, to obserwowaną pozytywną tendencją jest zmniejszanie się z miesiąca na miesiąc tej różnicy. W tym roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedano o 9.201 aut mniej. Dotychczas warunki w Polsce nie sprzyjały sprzedaży nowych aut. Niepewna sytuacja gospodarcza kraju i słaby kurs złotego w stosunku do euro wpłynął negatywnie na popyt na nowe samochody, szczególnie ze strony osób kupujących auta na cele prywatne” – dodali autorzy raportu.

 

Zdaniem ekspertów Samar na spadek sprzedaży w sierpniu, podobnie jak w lipcu, miał też wpływ okres wakacyjny, nie sprzyjający podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu.

 

„Część klientów starała się kupić nowe auto przed urlopem, inni odkładają decyzję na czas po wakacjach. To na rynku motoryzacyjnym zjawisko sezonowe, powtarzające się rokrocznie” – napisano.

 

„Dziś sytuacja zmieniła się nieco, szczególnie jeśli chodzi o klientów instytucjonalnych. Owszem, sezon wakacyjny w ich przypadku również miał wpływ na wielkość sprzedaży, jednak zainteresowanie autami wśród przedsiębiorców jest duże. W lipcu znaczny udział w sprzedaży miały samochody osobowe z homologacją ciężarową (stanowiły 25,84 proc. wszystkich zarejestrowanych aut osobowych). Można przypuszczać, że w sierpniu udział tego typu aut również będzie wysoki” – dodano.

 

(PAP)

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.