Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Zanim wydany zostanie dowód rejestracyjny na samochód sprowadzony z innego kraju Unii Europejskiej, gmina będzie sprawdzała, czy samochód nie pochodzi z kradzieży.

Od 3 czerwca przy rejestracji pojazdu z innego państwa Unii urząd może zwrócić się z pytaniem do Systemu Informacyjnego Schengen, o sprawdzenie czy pojazd nie był skradziony na terenie UE. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. W tej chwili przepisy przy rejestracji pojazdu, który wcześniej był już zarejestrowany w Polsce, obligują do zwrócenia starych tablic rejestracyjnych. Nowe przepisy rozszerzają obowiązek zwrotu tablic rejestracyjnych również o pojazdy sprowadzone z zagranicy.

 

Ponadto, nowe przepisy określają, że w przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Polski pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia np. kradzieży, zgubienia lub zniszczenia oryginalnego dowodu rejestracyjnego, trzeba dołączyć wtórnik dowodu rejestracyjnego.

 

Dokument ten musi być wydany przez organ, który w innym państwie dokonywał rejestracji auta. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje także przedstawienie zaświadczenia wydanego przez urząd rejestrujący za granicą, które potwierdzi dane zawarte w straconym dokumencie, w przypadku, gdy nabywca nie posiada oryginału dowodu rejestracyjnego. W takiej sytuacji należy dołączyć także zaświadczenie  z policji z kraju, w którym auto było zarejestrowane, że fakt kradzieży dokumentu został zgłoszony.

źródło: GP
www.auto-news.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.