Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Kontynuowanie wsparcia zależne będzie od ostatecznego kształtu programu restrukturyzacji nowego Opla w części dotyczącej zakładów w Gliwicach.W związku z doniesieniami medialnymi na temat programu restrukturyzacji europejskiej sieci General Motors Company – Adam Opel GmbH, Ministerstwo Gospodarki informuje, że 13 października Rada Ministrów przyjęła informację MG dotyczącą kontynuowania pomocy państwa dla zakładów w Gliwicach po finalizacji przejęcia Opla przez konsorcjum Magna/Sbierbank. Informacja ta została przekazana rządowi Niemiec 15 października.

Kontynuowanie wsparcia zależne będzie od ostatecznego kształtu programu restrukturyzacji nowego Opla w części dotyczącej zakładów w Gliwicach. Docelowo przewiduje on m.in. osiągnięcie 100 proc. wykorzystania mocy produkcyjnych (ponowne uruchomienie trzeciej zmiany) oraz największą w historii zakładów produkcję 215 tys. samochodów rocznie.

Wielkość ewentualnej pomocy uzależniona jest od wniosków i potrzeb zakładów w Gliwicach. Będzie ona udzielana na podstawie istniejących programów, mechanizmów i możliwości, np. związanych z funkcjonowaniem zakładów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wszelka pomoc państwa w tym zakresie zarówno kontynuowana, jak związana z nowymi inwestycjami zakładów, będzie zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej, obowiązującymi w UE oraz regułami Jednolitego Rynku.
 
źródło: Samar/Ministerstwo Gospodarki/Opel
www.auto-news.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.