Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Jak wynika z danych TNS OBOP, co jedenasty Polak (9 proc.) w wieku 18 lat i więcej planował na początku 2009 roku zakup samochodu osobowego, 6 proc. respondentów deklarowało zamiar zakupu auta w okresie styczeń 2009 – styczeń 2010. Plany dotyczące zakupu samochodu nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do lat ubiegłych (2007 – 2008), kiedy to po wyraźnym wzroście intencji zakupu w porównaniu z 2006 r. ustabilizowały się na poziomie około 10 proc.

Z badania wynika, że 6 proc. ogółu dorosłych Polaków planowało dokonać zakupu samochodu w okresie styczeń 2009 r. – styczeń 2010 r. Pozostałe 3 proc. planowało zakup w okresie późniejszym niż w ciągu 12 miesięcy, z czego większość deklarowała okres najwyżej dwóch lat. Odsetek osób wyrażających zamiar zakupu samochodu w ciągu bieżącego roku jest taki sam, jak na początku 2008 r.

Planując zakup auta, zdecydowana większość Polaków myśli o pojeździe używanym (92 proc. planujących zakup w 2009 r.); jedynie 6 proc. chce wybrać auto fabrycznie nowe. Intencja zakupu nowego fabrycznie pojazdu nie uległa istotnym zmianom w stosunku do roku 2008 kiedy takie plany deklarowało 8 proc. respondentów.

„TNS OBOP realizował badanie w okresie, kiedy do Polski napływały informacje o kryzysie gospodarczym w USA i w Europie Zachodniej oraz o pogarszającej sytuacji w kraju. Mimo to wyniki badania pokazują, że intencja zakupu samochodu wśród Polaków nie osłabła – taki sam odsetek Polaków planuje kupić samochód osobowy w 2009 roku co w roku ubiegłym. Podobna jest też grupa planująca zakup auta fabrycznie nowego. Można przypuszczać, że samochód stał się dla Polaków dobrem na tyle użytecznym, że nawet w obiektywnie niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, nie chcą odkładać na później swoich planów zakupowych.” – komentuje wyniki badania dr Magdalena Sawińska Lider Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.

źródło: TNS OBOP
www.auto-news.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.