Ratuj Głuszca
ksiega_wieczysta

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach zostaną zlikwidowane, a spółdzielcze lokatorskie prawo będzie można sprzedać lub odziedziczyć – to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w nowych projektach ustawy o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych, których autorem są posłowie Platformy Obywatelskiej.

Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Projektodawcy proponują wprowadzenie możliwości automatycznego zasiedzenia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, na którym spółdzielnia wybudowała budynek. Osoby, które roszczą sobie prawo do takich nieruchomości, będą musiały zgłosić swoje żądania w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie projektowanej ustawy. Jeśli nie dokonają tego w przewidzianym terminie, spółdzielnia nabędzie te grunty na własność poprzez zasiedzenie.

Odmieni się również sytuacja w spółdzielniach mieszkaniowych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której wybudowano budynek. W takich przypadkach możliwe będzie przekształcenie z mocyprawa  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Wystarczy, że zainteresowany złoży w sądzie wniosek o założenie dla lokalu księgi wieczystej. W tym celu nie będzie trzeba sporządzać aktu notarialnego. Wystarczy uchwała zarządu spółdzielni lub walnego zgromadzenia, w której określony zostanie przedmiot odrębnej własności. Podstawą wpisu będzie mogło być także orzeczenie sądu.

Zgodnie z projektem prawo lokatorskie zbliży się do obecnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nazwane zostanie spółdzielczym prawem do lokalu. Będzie je można przekształcić w odrębną własność. W tym celu zainteresowany musi m.in. dokonać spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową. Umowa przeniesienia własności takiego lokalu zostanie podpisana w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawnionego.

Nowe zasady zawiera także projekt ustawy o spółdzielniach. Projektodawcy proponują zmniejszenie minimalnej liczby jej założycieli do pięciu osób. Zgodnie z treścią projektu likwidacji ulegną zebrania przedstawicieli. Zamiast tego dopuszczalne zostanie natomiast podzielenie na części walnego zgromadzenia, w którego skład wchodzi więcej niż 500 członków. Według projektowanych zmian, członkostwo w spółdzielni ma powstawać w wyniku umowy, a deklarowanie udziałów zostanie zastąpione ich obejmowaniem. Zgodnie z nowymi zasadami w radzie nadzorczej spółdzielni nie będzie mógł zasiadać jej pracownik.

Julia Kościuk

Aplikant Adwokacki

Komentarze wyłączone.