Ratuj Głuszca
ciecie karty platniczej

W ciągu 2 miesięcy organizacje płatnicze mają zadecydować, czy obniżą prowizje pobierane od płatności kartą. Plan obniżek w ubiegłym tygodniu zaakceptowały wszystkie strony biorące udział w pracach zespołu roboczego przy Narodowym Banku Polskim.

W toku trwających od października 2011 roku prac przyjęto, że od przyszłego roku opłata interchange spadnie z poziomu 1,6 proc. do 1,1 proc.

 - Narodowy Bank Polski uważa, że w pierwszym etapie obniżka powinna być znacząca o pół punktu procentowego. Natomiast do tego raportu mają się odnieść jeszcze dwie główne organizacje działające na rynku kart płatniczych, czyli Visa i Mastercard. Należy poczekać na odpowiedź i stanowisko tych wiodących instytucji – mówi Małgorzata Zaleska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Końcowa wersja raportu trafiła już do zainteresowanych organizacji. Do końca maja oczekiwana jest oficjalna i wiążąca deklaracja, że najpóźniej we wrześniu 2012 roku podjęta zostanie decyzja o dokonaniu obniżki opłaty.

Przyjęty przez zespół roboczy raport zakłada również dalsze obniżki tej opłaty. Docelowo w 2017 roku ma osiągnąć poziom średniej unijnej, czyli 0,6 proc.

 - To jest uwarunkowane dalszym rozwojem rynku kart płatniczych i na ile te obniżki interchange przyczynią się do jego rozwoju, np. punktów akceptujących płatności kartami – podkreśla Małgorzata Zaleska.

Tzw. interchange fee to prowizja pobierana od właścicieli sklepów za to, że klient płaci u nich kartą. Pobierana jest od każdej transakcji bezgotówkowej przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku, który kartę wydał.

Źródło: www.newseria.pl

Komentarze wyłączone.