Ratuj Głuszca
pieniądze

Samorządowcy muszą się śpieszyć. Do 10 sierpnia br. marszałkowie województw mają czas na przedstawienie wniosków powiatowych urzędów pracy na wykorzystanie środków pieniężnych, jakie mogą otrzymać z dodatkowej puli uruchomionej przez ministra finansów na aktywizację bezrobotnych. Całość to pół miliarda złotych.10 procent tej kwoty zostanie przeznaczone na finansowanie indywidualnych wniosków związanych z klęskami żywiołowymi i zwolnieniami z przyczyn, niedotyczących pracowników. 450 mln zł podzielą między siebie województwa. Najwięcej, bo ponad 51 mln zł przypadnie województwu mazowieckiemu. Najmniej opolskiemu, ledwie 10 mln zł.

Środki mają wesprzeć opracowane przez urzędy programy dla osób bezrobotnych do 30. i powyżej 50. roku życia oraz innych osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Finansowane będą min. staże i szkolenia, a na pomoc będą mogły także liczyć osoby podejmujące własną działalność gospodarczą.

„Mamy do dyspozycji staże, działania polegające na dofinansowaniu własnej działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy, przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń. Bezrobotni będą uczestniczyć w różnego rodzaju projektach – powiedział minister Kośniak-Kamyz – Mam nadzieję, że wiele z tych osób, które będą uczestniczyć w programach aktywizacji zawodowej później znajdzie miejsce zatrudnienia” – dodał minister.

Według resortu pracy działania te pozwolą na utrzymanie stopy bezrobocia poniżej 13 procent.

Paweł Kamiński

Komentarze wyłączone.