Ratuj Głuszca
budynek balkony

2012 r. jest ostatnim rokiem, w którym będzie można kupić mieszkanie w ramach programu Rodzina na swoim, choć zmiany zasad przyznawania rządowych dopłat, jakie weszły w życie 31 sierpnia 2011 r. już przyczyniły się do jego znacznego ograniczenia.

W ciągu pięciu lat w ramach działania programu przyznano blisko 136 tys. kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Warto zaznaczyć, że program ten miał za zadanie poprawę sytuacji mieszkaniowej głównie młodych znajdujących się jeszcze na dorobku małżeństw, starających się o swoje pierwsze wspólne mieszkanie. W rzeczywistości jednak z dofinansowania kredytu korzystały również starsze osoby, a nawet te powyżej 60 roku życia. Dokładne dane dotyczący liczby i wartości przyznanych zobowiązań kredytowych Rodziny na swoim przedstawione zostały w poniższej tabeli.

 Liczba i wartość kredytów udzielonych w programie Rodzina na swoim, stan na grudzień 2011 r.

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba kredytów w RNS – rynek wtórny

2 211

4 607

18 698

25 717

27 649

Liczba kredytów w RNS – rynek pierwotny

386

605

7 590

10 426

13 862

Liczba kredytów w RNS – dom jednorodzinny

1 404

1 433

4 594

6 977

9 817

Łączna liczba udzielonych kredytów w RNS

4 001

6 645

30 882

43 120

51 328

Łączna wartość udzielonych kredytów w RNS (tys. zł)

434 668

852 799

5 417 579

8 074 302

10 249 336

Źródło: http://bgk.pl

 Jak widać z powyższego zestawienia większość przyznanych kredytów została wykorzystana na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Liczba zobowiązań hipotecznych na zakup nowego lokalu mieszkalnego zaczęła się za to wyraźnie zwiększać od 2009 r. Należy podkreślić, że w chwili obecnej ciężko jest znaleźć lokum mieszczące się w dzisiejszych limitach cenowych, zwłaszcza na rynku wtórnym. W tym wypadku dostępne są najczęściej lokale w kiepskim stanie technicznym, z przeznaczeniem do remontu. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że od pewnego czasu pojawiają się już inwestycje deweloperskie oferujące nowe jednostki mieszkalne, które obecnie można nabyć na preferencyjnych warunkach kredytowych. Dotyczy to jednak zazwyczaj kilku wybranych lokali w danym budynku, które są traktowane przez deweloperów, jako reklama całego projektu. Inną strategią deweloperów jest oferowanie cen spełniających obecne wymogi Rodziny na swoim w wypadku szybkiej wpłaty całości lub większej części całkowitej kwoty za mieszkanie, co oczywiście jest utrudnione, gdy ma zostać ono zakupione na kredyt.

W związku z tym można się spodziewać, że 2012 r. będzie zapewne pierwszym, w którym liczba i wartość udzielonych kredytów z rządowym wsparciem będzie niższa niż miało to miejsce rok wcześniej.

Źródło: Emmerson.pl

Komentarze wyłączone.