Ratuj Głuszca
emeryt

Portfele otwartych funduszy emerytalnych coraz grubsze. Ich aktywa systematycznie rosną. W ostatnim czasie przekroczyły już rekordową kwotę 240 mld zł. – Na ten wzrost OFE największy wpływ miała sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych – uważa szef Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzej Jakubiak.

Ostatnie miesiące były dla otwartych funduszy emerytalnych bardzo udane. Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w I kwartale roku fundusze zanotowały wynik na poziomie 11,1 mld zł. Wypracowane w ciągu trzech miesięcy zyski są wyższe niż straty poniesione w całym ubiegłym roku.

W dużej mierze to efekt pozytywnych ruchów na warszawskiej giełdzie.

 – Po bardzo złych dwóch ostatnich kwartałach 2011 roku, właściwie od początku roku mamy do czynienia ze wzrostami, co automatycznie przekłada się na wartość tych portfeli, które są zgromadzone w OFE – tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Andrzej Jakubiak.

W tym czasie indeks WIG wzrósł o blisko 10 proc., a indeks 20 największych spółek o 6,6 proc. Co za tym idzie zwiększyła się rentowność portfeli OFE, a to z kolei przekłada się na zabezpieczenie emerytalne Polaków.

 – Mogę powiedzieć, że nasze zalecenie, żeby powszechne towarzystwa emerytalne zatrzymały część dywidendy z ubiegłego roku, okazało się rozwiązaniem skutecznym i dobrym, bo to zwiększa bezpieczeństwo gromadzonych w nich środków – dodaje przewodniczący KNF.

O tym, czy kolejne kwartały będą równie udane dla funduszy, zadecyduje m.in. rozwój sytuacji w strefie euro.

 – Jeżeli sytuacja będzie się rozwijała stabilnie i w dobrą stronę, to możemy być przekonani, że również my będziemy mieli dobre wyniki, jeżeli chodzi o OFE – zapewnia Jakubiak.

Niepewna sytuacja na europejskich rynkach finansowych, przede wszystkim w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech, studzi optymizm.

 – Każdy tydzień przynosi nowe informacje – zauważa szef Komisji. – W kwietniu jeszcze w ogóle nie mówiono o unii bankowej, w czerwcu podjęto już decyzje, teraz pojawiają się nowe informacje, jak ta unia ma wyglądać.

Według Andrzeja Jakubiaka, dobrze wróży już sam fakt, że w liderzy UE i państw strefy euro po okresie stagnacji, ponownie przystępują do walki z kryzysem.

Źródło: newseria.pl

Autor wpisu: ag

Komentarze wyłączone.