Ratuj Głuszca
bhp

Zatrudnianie w ramach umów cywilno-prawnych, podwyższenie wieku emerytalnego i nadmierny liberalizm gospodarczy sprawiają, że pracownicy narażeni są w coraz większym stopniu na wypadki w pracy. Związkowcy postulują więc, by zwalniać, a nie opodatkowywać szkolenia i inne działania  służące bezpieczeństwu zatrudnionych.

 – Pogoń za zyskiem, szczególnie w liberalnej gospodarce, sprawia, że pracodawcy mało uwagi przywiązują do bezpiecznych warunków pracy – mówi Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. – Zmiana struktury zatrudniania, dużo umów śmieciowych, powodują, że pracownicy nie są przygotowani do wykonania w każdej chwili każdej pracy. Nie ma także właściwego zabezpieczenia sprzętowego do realizacji tych zadań.

Związkowcy podkreślają, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, bo koszty są wówczas niższe – i społeczne, i ekonomiczne.

 – Chcemy żeby pracownicy wracali do domu zdrowi i bezpieczni, a nie w trumnach, bo tam oczekują na nich ich rodziny – dodaje Jan Guz.

I postuluje by zmienić politykę fiskalną w tym zakresie.

 – Trzeba zwalniać, nie opodatkowywać działania, które służą bezpieczeństwu pracy. Myślę tu o szkoleniach, sprzęcie ochronnym. Pracownik musi być wypoczęty, nie może myśleć w pracy o tym, że musi gonić za chwilę do innej firmy, żeby zarobić na rodzinę. Nie powinien myśleć o tym, że nie ma gdzie mieszkać, nie ma co włożyć do garnka, jak wyprawić dzieci do szkoły. Nie może być przemęczony, nie może być także zaszczuty psychicznie – wyjaśnia związkowiec.

Problem bezpieczeństwa w pracy jest szczególnie ważny w przypadków starszych osób.

 – Statystyki pokazują, że pracownicy w starszym wieku mający już mniejszy refleks powodują dużo wypadków w pracy. Jeśli będą zatrudniani w jeszcze starszym wieku, przy urządzeniach technicznych, gdzie są wysokie obroty i potrzeba dużej sprawności fizycznej, mogą powodować, że tych wypadków będzie więcej. W związku z tym, zapobieganie jest tym ważniejsze – komentuje Jan Guz.

 Źródło: newseria.pl

Komentarze wyłączone.