Ratuj Głuszca
struktura

Z zaprezentowanego raportu AMRON-SARFiN podsumowującego III kw. 2012 r. wynika, iż na rynku kredytów hipotecznych trwa stagnacja, a ceny nieruchomości pozostają w trendzie spadkowym. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z analizy opublikowanych właśnie danych?

Jedną z ciekawszych informacji, jest przedstawienie struktury nowo udzielonych kredytów według ich wysokości. W III kw. 2012 r. ponad połowa (dokładnie 58%) opiewała na kwotę poniżej 200 tys. zł. Na przestrzeni roku zwiększyły się udziały kredytów do 300 tys. zł. Największy przyrost miał miejsce w grupie najmniejszych kredytów, czyli nieprzekraczających 100 tys. zł. W porównaniu do końca III kw. ubiegłego roku udział tego rodzaju kredytów wzrósł o ponad 2 p.p. W gronie droższych kredytów największy spadek udziałów w strukturze nowo udzielonych miał miejsce w przypadku zobowiązań na kwoty w granicach 300 – 400 tys. zł. W ciągu roku udział tej kategorii uległ bowiem zmniejszeniu o blisko 1,5 p.p.

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu Pożyczamy mniej i na krócej

Opracowanie: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podstawie danych AMRON-SARFiN

Kolejną informacją, jaką można uzyskać z analizy raportów AMRON-SARFiN jest fakt, iż zdecydowanie ograniczony został udział kredytów zaciąganych na bardzo długi okres czasu. O ile jeszcze dokładnie rok temu udział kredytów hipotecznych zaciąganych na ponad 35 lat wynosił jeszcze niemal 9%, o tyle na koniec III kw. br. stanowią już one znikomy udział (1,5%). Najwyraźniej w tym czasie zwiększył się z kolei udział kredytów zaciąganych na okres 15-25 lat. Rok temu stanowiły one co piąty, podczas gdy teraz jest to już co czwarty nowo udzielony kredyt.

Struktura nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania

Struktura nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania Pożyczamy mniej i na krócej

Opracowanie: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podstawie danych AMRON-SARFiN

Tendencje na rynku kredytów hipotecznych wskazują, iż klienci nabywający nieruchomości pożyczają coraz mniej pieniędzy i na krótszy okres czasu. Taka tendencja jest efektem wielu nakładających się czynników, wśród których wymienić należy zaostrzenie polityki kredytowej przez banki, spadające ceny nieruchomości oraz niepewną sytuację gospodarczą zniechęcającą do zaciągania długoterminowych kredytów.
Emmerson S.A.

Komentarze wyłączone.