Ratuj Głuszca
spadek

Nieruchomości są takim samym towarem jak wszystkie inne, w związku z czym zysk osiągnięty z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu. Mowa tu o podatku dochodowym.

Najprościej mówiąc, z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego mamy do czynienia w sytuacji, gdy nieruchomość została sprzedana przed upływem pięciu lat kalendarzowych od daty jej nabycia. Kluczowe jest, iż pięć lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Po tym okresie ustaje obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Analogiczny obowiązek podatkowy powstaje w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia. Po okresie pięcioletnim taką nieruchomość można sprzedać i uniknąć podatku dochodowego. Sytuacja jest bardziej skomplikowana wówczas, gdy kilka osób nabyło spadek (w skład, którego wchodzi nieruchomość) i nie został od razu przeprowadzony dział spadku, a dokonano tego w okresie późniejszym.

Gwoli przypomnienia, „nabycie spadku” jest to zdarzenie prawne, które dochodzi do skutku z momentem otwarcia spadku (otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy). W momencie nabycia spadku (niezależnie, czy to w drodze postanowienia sądu, czy aktu dziedziczenia sporządzonego przez notariusza) powstaje wspólność ustawowa. Natomiast „dział spadku” to pojęcie prawne oznaczające podział majątku (wchodzącego w skład spadku) pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Z dokonaniem działu spadku ustaje współwłasność jaka powstaje w wyniku nabycia spadku przez kilku spadkobierców. Warto zaznaczyć, iż nie ma obowiązku dokonania działu a może być on dokonany na drodze umowy lub na drodze postępowania sądowego.

Wracając do rozważań, do dnia 18 października 2012 roku nie było jednoznacznej odpowiedzi, czy upływ terminu pięcioletniego (skutkujący brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości) należy liczyć od dnia nabycia spadku, czy od dnia dokonania działu spadku.

Minister Finansów stał na stanowisku, iż liczy się moment działu spadku. Dla wielu osób było to bardzo niekorzystne stanowisko, biorąc pod uwagę, że dział spadku często dokonywany był na niedługo przed sprzedażą nieruchomości. W takiej sytuacji osoby te podlegały obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 18 października 2012 roku (sygn. akt I SA/Po 553/12) orzekł, iż sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia spadku, który nie jest równoznaczny z dokonaniem działu spadku, jest wolna od podatku dochodowego. Sad stanął na stanowisku, iż dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku – bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału. W związku z czym cały przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego (oczywiście w przypadku gdy sprzedaż części nieruchomości nastąpiła później niż pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku).

Należy bardzo pozytywnie ocenić zapadły, nieprawomocny jeszcze wyrok WSA z dnia 18 października 2012 roku, ponieważ słusznie potwierdza, iż dział spadku jest tylko czynnością wtórną do nabycia spadku.

Marcin Zadrożny

Komentarzy: 26 w artykule: ”Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia”

 1. Homepage pisze:

  … [Trackback]…

  [...] Find More Informations here: hoga.pl/lifestyle/podatek-dochodowy-od-sprzedazy-nieruchomosci-nabytej-w-drodze-dziedziczenia/ [...]…

 2. csgo skins dream…

  Wow….this is a invaluable web page.|…

 3. nba 2k16 mt pisze:

  nba 2k16 mt…

  I like browsing your internet site. Thanks a lot!…

 4. Google pisze:

  Google…

  Although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly worth a go via, so possess a look….

 5. tkitusx pisze:

  tkitusx…

  Howdy, good web page you possess at this time there…

 6. CSGO pisze:

  CSGO…

  You’re an extremely useful web site; could not make it without ya!…

 7. NBA2K16 pisze:

  NBA2K16…

  Great looking site. Presume you did a bunch of your ownyour very own coding…

 8. counterstrike pisze:

  counterstrike…

  Love the site– extremely individual pleasant and great deals to see!…

 9. nba pisze:

  nba…

  I benefit from looking at your websites. Thanks a lot!…

 10. COUNTERSTRIKE pisze:

  COUNTERSTRIKE…

  With thanks for sharing your awesome web site…

 11. nba 2k16 pisze:

  nba 2k16…

  You’ve got remarkable stuff these…

 12. NBA pisze:

  NBA…

  Good Web-site, Keep up the beneficial work. Appreciate it!….

 13. csgo ak47 pisze:

  csgo ak47…

  Wow because this is extremely greatexcellent job! Congrats and keep it up…

 14. counter strike…

  Maintain the excellent work !! Lovin’ it!…

 15. csgo skins pisze:

  csgo skins…

  Great looking web site. Think you did a great deal of your very ownyour very own html coding…

 16. csgo weapon pisze:

  csgo weapon…

  Hi there, good internet site you possess in here…

 17. Google pisze:

  Google…

  Always a significant fan of linking to bloggers that I adore but don’t get lots of link enjoy from….

 18. nba 2k17 coins…

  Great looking site. Presume you did a bunch of your ownyour very own html coding…

 19. cheap fifa 17 points…

  I appreciate the data on your internet site. Thanks a ton!….

 20. buy viagra pisze:

  buy viagra…

  You are a very smart individual!…

 21. Peruvian deep wave…

  like my Peruvian deep wave and super pleasant, and several people today have informed me that. Other than that i love my Peruvian deep wave!…

 22. billiga fotbollströjor…

  Appreciate it! It is definitely an astounding website!…

 23. Google pisze:

  Google…

  Sites of interest we have a link to….

 24. Google pisze:

  Google…

  Below you’ll locate the link to some sites that we think you’ll want to visit….

 25. Google pisze:

  Google…

  Just beneath, are various totally not connected websites to ours, on the other hand, they’re surely really worth going over….

 26. 100% real jordans for cheap…

  I enjoy you because of every one of your work on this website. My mum delights in managing investigations and it’s easy to understand why. Most of us hear all relating to the dynamic way you give both interesting and useful tactics by means of the web…